Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Historická esej z 1. poloviny 20. století Téma: Washingtonská deklarace

Washingtonská deklarace
18. 10. 1918

Washingtonská deklarace, nebo-li Deklarace nezávislosti Československa bylo prohlášení prozatimní Československé vlády vydané ve Washingtonu, ustanovující nový nezávislý stát. Stát Čechů a Slováků. ČESKOSLOVENSKO. T. G. Masaryk, první Československý prezident ji sepsal a odeslal do Washingtonu prezidentovi Wilsonovi a vládě USA jako odpověď na zahraniční politiku Karla I. a vídeňské vlády, kteří usilovali o udržení Rakousko-Uherské monarchie.
Washingtonská deklarace odmítala obnovení Rakouska-Uherska pod vládou Habsburků, požadovala samostatnost Čechů & Slováků, jejich spojení a následný vznik nového, nezávislého státu,který bude mít republikovou formu. V tomto případě Československa. Jsou v ní základy ústavy budoucího československého státu, přičemž slibovala „lepší svět“.
Po vzniku České Republiky (tvoří ji dvě třetiny bývalého Československa. Skládá se ze tří historických zemí: Čech, Moravy a Slezska).
Slovenská republika je novým samostatným státem, který vznikl 1. ledna 1993(stejně jako Česká Republika), rozdělením bývalé Československé republiky.
Rok 1918 musí být důležitý pro každého českého i slovenského občana. Nikomu tímto neupírám právo prohlašovat, že 1. leden 1993 je poněkud zásadnější datum, ale kdyby se naše vlast dříve nenazývala Československem, kdyby Československo vůbec nevzniklo, naskýtají se nám otázky: Byla by na dnešní mapě Česká, nebo Slovenská republika? Kdyby nevzniklo Československo a tím se nestanovily jasné hranice vzniklého státu, umístili bychom se na 114 místě ve velikosti naší republiky? Těžko říct. A byla by Praha našim hlavním městem?
V roce 1 990 proběhly první demokratické volby a rozpory mezi Čechy a Slováky se rozostřují a vedou k následnému rozdělení.
Vlastním názorem a úvahou „kdyby“ zakončuji tuto poněkud krátkou a stručnou esej jednoho historického období.

Použitá literatura:
www.dejepis.com
www.wikipedia.cz
Dějiny Československa

Žádné komentáře:

Okomentovat