Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Preromantismus

- nové myšlenkové a literární hnutí 2. poloviny 18. století
- přechodné období mezi klasicismem a romantismem – sentimentalismus – city (zdůraznění citů a citového života)
- znaky:
- odmítání konvencí, přesných pravidel – požadavek tvůrčí svobody, návrat k přírodě a přírodnímu způsobu života
- častý návrat do minulosti
- venkovský nezkažený člověk – vzor, obliba výrazné osobnosti, schopného jedince – individualismus
- obliba zvláštních míst – hřbitovy, jezera, noční scenérie – „hřbitovní a jezerní poezie“
- neprojevil se ve výtvarném umění, platí tzv. pozdní klasicismus – empír; vzorem pro autory – Homér, Shakespeare
Francie
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)
- pocházel z Ženevy, vzdělával se sám – velice vzdělaný – nerovnost ve společnosti závisí na výši majetku, člověk se rodí dobrý, nezkažený – zkazí ho až civilizace
- požaduje návrat k přírodě, kde se nachází svoboda – přirozený způsob života
- dílo: Emil čili o výchově
- pedagogický (výchovný) román
- hlavní hrdina Emil – zobrazení od narození až po dospělost (vcítění do druhé osoby)
Nová Heloisa (eluáz)
- román v dopisech – líčení nešťastné lásky (Shakespeare – Romeo a Julie)
O smlouvě společenské
- filozofické dílo – zdůraznění myšlenky, že jediný nositel moci ve státě je lid
Antoine – Francois Prevost (1697 – 1763)
- kněz
- dílo: Manon Lescaut
- román o nešťastné lásce – Manon touží po penězích – kritika touhy po penězích
- přeložil Vítězslav Nezval
Německo
- typický kult Shakespeara + antika
- hnutí Sturm und Drang (bouře a vzdor)
- zdůrazňuje nutnost tvůrčí svobody; umělci se bouří proti svázaným pravidlům klasicismu – předchůdci romantismu – chtějí vyjadřovat své city
Johann Wolfgang Goethe (1749)
- největší německý autor 18. století
- žil ve Výmaru (navštěvoval naše lázně)
- básník, prozaik a dramatik – přírodní vědy + pojednání
- byl ministrem státní správy, po návštěvě Itálie se začíná věnovat literatuře
- hnutí Sturm und Drang později opouští – snaží se poté vychovávat měšťany
- dílo: Utrpení mladého Werthera
- román psaný dopisy a deníky
- Werther miluje Lottu, která se nakonec provdá za bohatého muže – Werther spáchá sebevraždu
Prométheus
- báseň – autor zobrazuje vzdor proti bohům a autoritě
Viléma Meistera léta učednická
- vývojový a výchovný román – hrdina se věnuje divadlu – poznání míst i lidí (svět)
Faust
- dvoudílná veršovaná tragédie – světové dílo
- námět není původní, ale čerpá z 16. století
- Faustus zaprodal duši ďáblu (Mefisto), čeká dítě s Markétkou, která však dítě zabije a je obviněna – po smrti Markétky odchází Faust na císařský dvůr a velmi se změní – nemyslí již jen na sebe – jeho duše nepropadne peklu
Friedrich Schiller (1759 – 1805)
- druhý velký básník a dramatik – člen hnutí Sturm und Drang
- dílo: Óda na radost
- píseň (původně báseň) zhudebněná Beethovenem (9. symfonie)
- měla být krásou, dokonalostí s řádem
Loupežníci
- veršované drama – námět ze života šlechty
- hrdina Karel Moor – původem šlechtic, kterého otec s bratrem připraví o dědictví, a proto se stává loupežníkem
- revolta proti rodině a řádu
Úklady a láska
- veršovaná tragédie – námět – Španělsko (16. století)
- láska bohatého kralevice s chudou dívkou – intriky rodičů, vzpoura, kritika šlechty, podpora měšťanů
Valdštejn
- historická tragédie  o šlechtici – kritika zhoubné ctižádosti
Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781)
- odpůrce klasicismu
- básník – psal epigramy
- založil německé měšťácké drama
- dílo: Emillia Galotti
- tragédie – dcera měšťana, o kterou má zájem italský šlechtic, ona však miluje jiného – nechává se raději zabýt svým otcem
Mína z Barnhelmu
- satirická komedie zesměšňující tehdejší francouzskou módu
Johann Gottfried Herder
- filozof i sběratel lidové slovesnosti (lidová poezie)
- sympatizoval se Slovany a ovlivnil Goetha
- dílo: Myšlenky k filozofii dějin lidstva
- filozofické dílo zabývající se vývojem lidstva – budoucnost bude patřit Slovanům
Hlavy národů v písních
- sbírka národních písní
Rusko
Alexandr Nikolajevič Radiščev (1749 – 1802)
- filozof, prozaik a velký kritik nevolnictví (samoděržaví – způsob vlády)
Ivan Andrejevič Krylov (1768 – 1844)
- autor bajek
- dílo: Bajky
- autor kritizuje společenský a kulturní život
Nikolaj Vasiljevič Lomonosov (1711 – 1765)
- zakladatel Moskevské univerzity
- přírodovědec

Žádné komentáře:

Okomentovat