Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Alkohol u dětí a mládeže, Motivace ke střízlivosti a vyhýbání se drogám:

Alkohol u dětí a mládeže
- na základě výzkumů bylo zjištěno, že děti nejčastěji získávají alkoholický nápoj doma a z rukou rodičů dostávají alkohol jako lék
- abstinentní životní styl se dětem a mládeži nejeví jako imponující
- v dětském kolektivu se pití váže nejčastěji na party a je provázeno
- často i další jinou delikvencí
- ve vyšších třídách škol pijí zpravidla žáci neukáznění, problémoví, s horším prospěchem, ale také žáci družní, dominantní a v kolektivu oblíbení.
- s přibývajícím věkem stoupá informovanost dětí o škodlivosti alkoholu, paradoxně zároveň roste i jejich tolerance k pití alkoholických nápojů a odmítání abstinence jako životního programu – sociální tlak okolí pijící společnosti je účinnější než výchova v rodině či škole, i než obava o své zdraví
- základní legislativní normu, která zakazuje nezletilým konzumovat alkoholické nápoje, nedodržuje 90% dětí školního věku

Motivace ke střízlivosti a vyhýbání se drogám:
- z hlediska základních potřeb :
• člověk je zdravější (játra, ledviny, srdce, imunita, mozek)
• menší riziko dopravních nehod, rvaček, přepadení či otrav
• ušetří zdraví i peníze
• zdravé dítě, pokud v průběhu těhotenství žena nekonzumuje alkohol
- z hlediska psychologických potřeb:
• lepší vztahy s rodiči nebo partnerem, vyšší sebevědomí
• pán sebe sama
• předvídatelnější život
• ostatní ho vnímají jako spolehlivého, podává stabilnější pracovní výkon, více pozitiv z okolí
- z hlediska sebe aktualizace:
• lepší tělesná i duševní kondice
• lepší paměť, myslí přesněji, lépe se soustředí
• zvládá krize, rozvíjí osobnost
• dobrý pocit, že pomáhá prosazovat zdravý životní styl

Žádné komentáře:

Okomentovat