Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nastala zvláštní doba, kdy není outsiderem ten, kdo pije alkohol, ale ten kdo abstinuje.

Nastala zvláštní doba, kdy není outsiderem ten, kdo pije alkohol, ale ten kdo abstinuje. Konflikt se společností v prvopočátku tedy nemá ten, kdo pije, ale ten kdo nechce pít. Jde o patologický jev v naší společnosti a varovný signál přispívající ke zvyšující se tendenci alkoholismu ( v ČR  jsou nyní desítky tisíc alkoholiků ! ). Doufám, že se to snad jednou změní, nicméně v této otázce příliš optimistická nejsem vzhledem k dlouhodobě stagnované situaci.

V dnešní době, podle mých zkušeností,  se začíná mládež s alkoholem seznamovat dříve než tomu bylo u předcházejících generací. Nejsou výjimkou tzv. mejdany, když rodiče nejsou doma, u dětí kolem 13 roku. U moje první zkušenost byla v 15 letech. Dnes, když se podívám zpět, mohu říci, že jsem pila, abych si připadla dospělá. Myslím si, že zákazy a tresty mnoho nezmůžou. Každý to chce vyzkoušet. A zaleží jen na něm, jestli přestane a poučí se nebo bude pokračovat.

Seznam literatury:
Skála, J. … až na dno !? Avicenum, Praha, 1988, 4.vydání
Nešpor, K. Csémy, L. Léčba a prevence závislostí, Psychiatrické centrum Praha 8 – Bohnice, 1996
Arhounová, J., Nešpor, K. Alkoholici, feťáci a gambleři, EMPATIE, Praha, 1995
Nešpor, K. Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech, PORTÁL, Praha, 1995

Obsah:
1)Úvod ……………………………………………...str. 1
2)Co je to alkohol…………………………………...str. 2
3)Stádia opilosti ………………………………….....str. 2-3
4)Stadia závislosti a léčba závislosti ………………..str. 4-5
5)Alkoholismus u ženy……………………………...str. 5-6
6)Alkohol u dětí a mládeže……………………….....str. 6
7)Závěr ……………………………………………...str. 7
8)Použitá literatura ………………………………….str. 8

Žádné komentáře:

Okomentovat