Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Alkoholismus u ženy: Odlišnosti ve srovnání s muži z hlediska vývoje závislosti a její následné léčby by se daly shrnou to těchto tezí :

Alkoholismus u ženy:
Odlišnosti ve srovnání s muži z hlediska vývoje závislosti a její následné léčby by se daly shrnou to těchto tezí :
- důsledky abúzu a závislosti na alkoholu jsou u žen vážnější a jejich úprava složitější – izolace a odmítání závislých žen ze strany jejich okolí je podstatně větší ve srovnání s muži
- důsledky závislosti na tělesném a duševním zdraví se manifestují rychleji a výrazněji než u mužů (ženy rychleji degradují sociálně, morálně i zdravotně, žena alkoholička rychleji stárne)
- výskyt psychóz je u žen relativně vyšší než u mužů
- pro ženy je typické samotářské pití, pijí tajně a osamoceně, okolí tak reaguje opožděně
- u žen závislých na alkoholu je vysoký výskyt závislosti na alkoholu i u jejich rodinných příslušníků
- ženy jsou více úzkostné a méně agresivní než muži
- častěji než u mužů je u žen začátek abúzu reakcí na životní komplikace a nezdary
- ženy častěji ztrácejí dobré rodinné zázemí, popř.rodinu celou
- rozvoj pijácké kariéry začíná u mužů během vojenské služby, u žen po vstupu do manželství
- za začátku léčby spolupracuje podstatně méně žen než mužů
- v průběhu léčby spolupracuje podstatně méně žen než mužů
- v průběhu léčby vytvořením náhledu přijme nutnost abstinence více žen než mužů
- více žen je ochotno investovat své úsilí do doléčovacích programů

Ženám, které pijí alkohol v průběhu těhotenství se mohou narodit děti s fetálním alkoholickým syndromem (novorozenci trpí nevyléčitelnými fyzickými vadami a mentální retardací)

Žádné komentáře:

Okomentovat