Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přístup učitele k žákům

Přístup učitele k žákům
   Učitel obeznámený se základními psychologickými poznatky a metodami může dosáhnout značného zdokonalení v poznávání žáků. Nespoléhá na celkový dojem o žákovi, ale systematicky a kriticky shromažďuje údaje o projevech osobnosti, o jejím vývoji a podmínkách v něm působících. Získané údaje zpracovává s využitím psychologických poznatků.

Učitel má příležitost:
•    Sledovat činnosti, výkony a chování žáků v přirozených podmínkách
•    Sledovat emoční projevy žáků
•    Sledovat sociální komunikaci a interakci
•    Pozorovat projevy téhož žáka v různých situacích a podmínkách
•    Doplňovat svá poznání žáka údaji z vyšetření psychologa, lékaře, sociálních pracovníků a jiných.

   Učitel, zvláště pokud vyučuje ve více třídách, sotva může poznat všechny své žáky se stejnou podrobností. Pokud některé žáky potřebuje poznat blíže, může si upřesnit údaje rozhovorem se žákem, případně jeho rodiči. Cenné údaje může přinést také rozbor volnějších písemných projevů žáka (např.na téma moje soboty a neděle, moje prázdniny, mí kamarádi,…)
   Kvalita vztahu mezi žákem a učitelem hraje důležitou úlohu při formování postoje žáka k učení a tato kvalita se odrazí také na duševní rovnováze obou.