Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

BALADICKÁ EPIKA V ČESKÉ LITERATUŘE

Balada – je lyrickoepická, většinou krátká, báseň spádného děje s tématikou původně fantastickou, hrdinskou a milostnou. V novověku mravoučnou a sociální, zpravidla s tragickým ukončením. Lidová balada je pevně spojena s nápěvem.

František Ladislav Čelakovský (1799 – 1852)
narodil se ve Strakonicích jako syn tesaře, studoval filozofii v Praze a pak v Českých Budějovicích, studia nedokončil a stal se vychovatelem, od r. 1834 redaktorem Pražských novin a jejich přílohy Česká včela, byl profesorem ve Vratislavi. Sbíral a vydával lidovou poezii všech slovanských národů v původním znění i v českém překladu
Díla: Ohlas písní ruských – obsahuje převážně epické básně, které mají povahu dávných bohatýrských zpěvů (Ilja Muromec). Básník použil jména známých ruských hrdinů, ale jejich povahu změnil nebo jim připsal jiné činy.
Ohlas písní českých – sbírka vyšla 10 let po té první
vyjádřil zde ráz českého lidového života, obraz venkovského lidu z konce 30 let.
Sbírku přirovnával k drobným lesíkům, říčkám a potoků
Je zde i balada Toman a lesní panna – skladba vystihuje sílu vášnivé lásky a tajemných přírodních sil. Za starých časů lidé neuměli ovládat přírodu a její síly, byli před nimi bezmocní, a proto se jich bály. Věřili v nadpřirozené bytosti. Jejich zlá síla nemá nad člověkem moc stálou a naprostou. Toman jí podlehne teprve až tehdy, když se v rozrušení zapomene a ztratí nad sebou rozumovou vládu. Odloučí se od skutečného světa, s nímž ho do poslední chvíle spojuje jeho koník

Karel Hynek Mácha (1810 – 1836)
narodil se v Praze na Malé straně, studoval gymnázium, pak se zamiloval do slečny Lori, která ho inspirovala při napsání sbírky Máj. Po dokončení právnických studií odchází Mácha jako advokátní koncipient do Litoměřic. Žije v nedostatku a ve starostech o Lori, která čeká dítě. Když se narodí syn, Mácha se chystá ke svatbě, avšak onemocní a umírá v 26 letech.
Máj – je to přepis skutečné události, zasazené poněkud jinak než je tomu ve skutečnosti
má čtyři zpěvy a dvě intermezza
děj se odehrává v nezkrotné přírodě, která Máchu očarovala
milenci Jarmila a Vilém zavraždí svůdce, aniž tuší, že zabil vlastního otce. Za tento čin je uvržen do vězení a příští den popraven. Jarmila hyne sebevraždou ve vlnách jezera

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870)
narodil se v Miletíně, studoval filozofickou a právnickou universitu v Praze.
Zabýval se hlavně národopisem, sbíráním a vydáváním staročeských literárních památek
Jedinou původní básnickou knihou je:
Kytice – nejslavnější a nejoblíbenější kniha české literatury, důraz na osudovost
pracoval na ní skoro celých 20 let
základem jsou české báje, hrdinové zobrazeni v neurčitém čase a v různých společenských prostředí

Venkovské prostředí např. Polednice, Poklad, Svatební košile
Panské prostředí např. Vrba, Lilie
Křesťanství – Záhořovo lože

Svatební košile – dívce umře její milovaný a ona chce, aby se vrátil zpět. Ten se vrátí a dívku chce taky dostat do záhrobí. Zavede ji na hřbitov a vyvolává jiné duchy, aby se jí zmocnily. Ona se začíná modlit k Matce boží, že chce zůstat živa. Ta ji vyslyší. Začíná svítat a zakokrhá kohout. Všichni duši se musí vrátit do záhrobí a dívka je zachráněna.

Záhořovo lože – chasník se chce podívat do pekla a je zdrcen poutníkovou zvěstí o pokutě. Vidí v pekle hrozné činy, za které se moc pyká. Např. se musí ponořit do lázně, která je napůl studená jako led a druhá strana lázně hoří. Nejhorší trest pro všechny je Záhořovo lože. Aby se zbavil všech hříchů, které napáchal, odčiňuje je devadesátiletým pokáním.

Josef Václav Sládek (1845 – 1912)
narodil se ve Zbiroze jako syn zednického mistra. Studium přírodních věd přerušil odjezdem do Ameriky. Pracoval jako učitel a redaktor v Národních listech,
zemřela mu manželka a to byl počátek jeho tvorby, pak se znovu oženil a psal šťastně
Jiskry na moři
Sluncem a stínem
Skřivánčí písně
Balady:
hrobník
V podhradí – postihuje sociální problematiku doby nedávno minulé
K trůnu
Petr zvoník
Hodiny

Petr Bezruč (1867 – 1958)
vlastním jménem Vladimír Vašek, narodil se v Opavě, studoval gymnázium v Brně.
Pracoval jako poštovní úředník a psal do časopisů, za 1. sv. války zatčen za podezření z velezrady. Záměr vykřiknout do světa, jaké sociální a národnostní konflikty se odehrávají ve slezské zemi, vedl básníka nutně k epičnosti a baladismu. Všechny tyto balady napsal ve sbírce Slezské písně.
Maryčka Magdónová – vyrůstá z životní reality. Byla to nejstarší dcera, matka jim umřela pod vozíkem z uhlí a otec se upil k smrti. Zůstala jako sirotek s mnoha sourozenci. Nevydržela to a skočila do řeky Ostravice.
Další balady:
Bernard Žár
Kantor Halfar – osud učitele Halfara, který se pořád cítí mlád a chce si užívat. Nedbá na společnost i na jeho milou. Proto se ho vzdá a Halfar si uvědomuje, že neměl být sobec a s výčitky se oběsí na jabloni
Krásná pole

Jiří Wolker (1900 – 1924)
vyrůstal v Prostějově, v rodinném prostředí naplněném kulturou
impulsy k uměleckému růstu poskytlo mladému Wolkrovi prostějovské gymnázium zásluhou některých profesorů, podněcujících chlapcovy umělecké sklony
trpěl plicní chorobou, které nakonec ve 24 letech podlehl
V krátkém časovém rozmezí vytvořil sbírky Host do domu a Těžká hodina
Host do domu – poznamenává všechny znaky poválečné poezie: pokorný pohled na svět, láska objímající všechny lidi, křesťansky laděný soucit se všemi chudými a trpícími, lyrizace všedního dne a prostých věcí.

Balada o námořníkovi
Okno
Poštovní schránka
Domy, Ulice

Vladislav Vančura (1891 – 1942)
narodil se v Háji u Opavy, mládí však prožil v Praze. Jako lékař se narvalo usadil se svou ženou Ludmilou ve Zbraslavi. Pak byl zatčen gestapem a krátce nato popraven
publikoval v mnoha časopisech (Červen, Kmen, Host, Panorama). Během 1 roku vytvořil 3 prózy.
Nejzajímavější z nich je baladicky laděný příběh středověkých lapků Markéta Lazarová,
dále pak Útěk do Budína a Luk Královny Dorotky
Markéta Lazarová – spisovatel zachycuje nadčasové otázky, zejména vztahy mezi lidmi. Především vztah lásky, vášně a nenávisti. Děj se odehrává mezi dvěma znepřátelenými rody loupežníků, rodinou Lazarovou a Kozlíkovou. V příběhu jde o dvě dívky Markétu Lazarovou a Alexandru, dceru Kozlíka. Markéta, která je zaslíbena bohu, je však unesena Kozlíkovým synem Mikulášem, do kterého se vášnivě a bláznivě zamiluje. Alexandra je zase zamilovaná do bohatého knížete Kristiána. Oba vztahy jsou pro okolí velmi nepřijatelné. O to více jsou vášnivé a živelné. Příběh končí porážkou obou rodin královskými vojsky a popravou všech mužů i Mikuláše. Kníže Kristián během bojů úplně zešílí. Alexandra je z toho strašně na dně a prokáže mu svoji lásku tím, že ho zbaví života. Z obou rodin zůstává zase pouze obě děvčata, ale jejich rod nevymře, protože obě jsou těhotné a brzy porodí syny – pokračovatele rodu.

Jiří Voskovec a Jan Werich
Oba dva píší baladické divadelní hry pro Osvobozené divadlo. Např. Svět za mřížemi, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Pěst na oko atd.
Kat a blázen – satirická fantazie, ústředí klaunské postavy Gaspar Radúzo a Melichar Mahuleno. Popravčí a bývalý odsouzený delikvent. Točí se děj okolo těchto hrdinů v Mexiku. Vše je prokládáno písničkami.
Balada z hadrů – hra o prokletém básníkovi Francovi Vilonovi. V zákoutí cihelny se scházejí společenští lidé: nezaměstnaný, pouliční dívka, student. Mezi nimi se objeví i zkrachovalý herec se starými kostýmy a pak jim je tam rozdá. Oni začnou hrát o Vilonovi, o tom jak byl obviněn z krádež a ze zabití.

Žádné komentáře:

Okomentovat