Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ČESKÁ SATIRA 19. A 20. STOLETÍ

Satira - útočné, výsměšné umělecké dílo, které ironií, sarkasmem, vtipem kritizuje lidské vlastnosti a společenské nedostatky.
Satira se rozvíjí zvláště v obdobích prudkých sociálních nesrovnalostí.

Satiry Hradeckého rukopisu
neznámí autoři
poprvé se zde objevuje kritika nedostatků světských i církevních
Desatero kazánie božie – veršované kázání, útok na hříšníky, ke každému   křesťanskému přikázání jsou přiřazeny tři příklady hříšníků, kteří se proti němu proviňují
Satiry o řemeslnících a konšelích – útok na hříšníky, kritika nepoctivosti a okrádání
Bajka O lišce a džbánu – krátké vyprávění s poučením

Podkoní a žák
z konce 14. Století
spor studenta a panského služebníka o tom, kdo se má lépe, končí rvačkou, protože obě postavení přinášejí jen nouze


Z doby Národního obrození

Václav Kliment Klicpera
autor veseloher (kritika špatných lidských vlastnosti)
Divotvorný klobouk – o lakomém obchodníku Koliášovi
Každý něco pro vlast – nejširší satira soudobé společnosti

Jan Nepomuk Štěpánek
autor veseloher a frašek
dějiště většinou venkov nebo menší město, většinou je to milostný příběh, ale dívčinu přízeň chce získat někdo jiný nátlakem na rodiče (podvodem, vyhrožováním)
Čech a Němec – kritika proti společenskému  zřízení, které překáží volnému rozvoji měšťanů,
      ale záměrem je hlavně pobavit diváky situační nebo jazykovou komikou

František Ladislav Čelakovský
Ohlas písní českých  –  zachycuje ráz českého lidového života, obraz venkovského lidu konce
      30. let, obsahují satirické a výsměšné písně a popěvky proti vrchnosti a maloměšťákům


Realismus
rozvoj politické satiry

Karel Havlíček Borovský
jeho satiry vyjadřují odpor proti jakémukoli násilí a útlaku, většinou ukazuje výjevy z minulosti, které však aktualizuje
píše řadu svých epigramů, kterými útočí na katolickou církev, byrokracii, šlechtu a stát
Král  Lávra  –  veršovaná   pohádka  irského  původu  o  králi  s  oslíma  ušima,  vysmívá  se
      hlouposti všech králů
Tyrolské  elegie  –  o zatčení Havlíčka,  jeho  cestě  do  Brixenu a  životě ve vyhnanství, užívá
      ironii a slovní komiku zaměřenou proti vládě a policii
Křest   svatého  Vladimíra  –  je   nejmohutnější  Havlíčkovou  satirou,   kritika  absolutismu,
      katolické církve


Jan Neruda
novinář, kritik, básník, fejetonista, psal povídky – kde život zobrazoval bez idealizace, realisticky, často měly satirický nebo ironický pohled
Povídky   Malostranské   –  soubor  13  próz,  odhalování  sobeckosti,   omezenosti   a  lakoty
      maloměšťák, autobiografické prvky
Hřbitovní kvítí – vrchol Nerudova básnického díla, vyjadřuje zklamání ze soudobého života Balady  a  romance  –  přináší  příběhy,  pověsti  i  historické anekdoty  tak,  jak se předávají
     v lidovém podání
Kniha epigramů – sbírka ve zhuštěné formě vyslovuje kritickou lásku k národu i člověku

Svatopluk Čech
jeho verše vyjadřovaly nenaplněné ideály naší společnosti
Hanuman – obraz  opičího  města,  kde vystihuje současné  chyby  české  národní  povahy  a
      života, módní opičení a zároveň měšťanský konservatismus
Petrklíče – alegorická veršovaná pohádka, vysmívá se rukopisným sporům
Pravý  výlet  pana  Broučka  do  Měsíce  –  paroduje  spisovatele,  kteří  utíkají od soudobých
      společenských otázek, kritika pražských měšťáků
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. Století – kritika maloměšťáků

Josef Svatopluk Machar
Čtyři knihy sonetů – zklamání moderní civilizací
Žalozpěvy  z  Vídně  –  inspirace Ovidiovými  žalozpěvy  z vyhnanství – kritika  české politiky,
      skeptický pohled do budoucnosti
Magdalena – satira na politikaření malého města, veršovaný román o prostitutce, kterou
      maloměšťácká společnost donutí k návratu tam, odkud měla být zachráněna
Boží  bojovníci  –  satira  na  morálku a  pokrytectví  buržoazie,  komická  výprava  politiků a
      novinářů  mladočeské  strany  táhne  na  Vídeň,  setkají  se se  skutečnými tábority a  ti
      mladočeské samozvané husity vyhubí


Literatura 1. poloviny 20. století

Jaroslav Hašek
nejznámější satirik a humorist, prozaik, žurnalista
píše většinou humorné a satirické povídky, které vycházely v časopisech a novinách, nebo ve sbírkách povídek
Parodií byla jeho prvotina, sbírka básní Májové výkřiky
Můj  obchod  se  psy  a jiné  humoresky  –  kritika  přežitků  rakouské byrokracie, soudobého
      politického života
Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona – zesměšňuje politiku, předvolební boj
Osudy  dobrého vojáka  Švejka  za  světové války  – příběhy začaly vycházet jako lidová četba
      v  sešitech  na  pokračování. Do děje zapojuje i konkrétní události z války.
      Dalo  by  se  polemizovat  o tom,  zda  byl  Švejk  jen  prostomyslný dobrák nebo moudrý
      blázen.  Švejk  je  poslušný,  snaží se vykonat vše, co mu moc nařídí.
      Komičnost Švejka spočívá  v jeho jazyce, řeči a nespočitatelných. Dílo kritizuje válku, ale
      je psáno humorným tónem, což je přijatelnější pro čtenáře.
      Švejka se snažil dopsat Karel Vaněk, ale nedá se to srovnávat.

Karel Poláček
zobrazuje satirický obraz českého maloměšťáka v období kolem 1. světové války
v díle vychází ze zkušeností novináře
Muži v ofsajdu – psáno z pozice fotbalového fanouška humorné  vylíčení klubového prostředí
      a psychologie sportovních diváků
Dům  na předměstí – o člověku,  který se díky své cílevědomosti stal,  i když vyšel  z chudých
      poměrů,   ředitelem   továrny.   K této   závratné   kariéře   si  dopomáhal   i   nečestným
      způsobem  –  přižení  se  do bohaté  rodiny ( sňatek  z rozumu).  Trpí představou, že jeho
      dcera  trpí  za  jeho  hříchy
Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno
Bylo nás pět – střet konvenčního světa dospělých s dětskou napodobivostí a hravostí
Karel Čapek
Ze života hmyzu – drama, ve kterém zesměšňují vlastnosti lidí prostřednictvím hmyzu
      - skládá se ze čtyř částí
      Motýli: kritizují přelétavost motýlů
      Hovnivál: poukazuje na bezohlednou honbu za majetkem
      Mravenci: kritika válečných vztahů
      Jepice: zamýšlí se nad nutností zániku
Lehký humor v Povídkách  z  jedné a druhé  kapsy  –  jsou  to  v podstatě detektivní  příběhy
      s   jednoduchými   zápletkami.  Čapkovi   jde  o  poznání  pravdy,  o  hledání    skutečné
      spravedlnosti


Osvobozené divadlo
vzniklo v roce 1925 jako experimentální scéna skupiny Devětsil, s diváky se snaží navázat téměř dialog
v r. 1927 byli do divadla pozváni dva študáci – dvojice Voskovec a Werich
Vest Pocket revue – parodie na tradiční postup
Kat a blázen – divadelní hra, král, který byl mírný je naštvaný, že si lidé dělají co chtějí. Pořídil si kata na trestání a blázna. Postupně se stal obojím.
Caesar – proti fašismu, o nedostatcích demokracie
Rub a líc – hlavní hrdinové byli kriminální živly, dostali se na šikmou plochu

Žádné komentáře:

Okomentovat