Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mluvnické kategorie přídavných jmen

Přídavná jména (adjektiva)
- pojmenovávají vlastnosti
- dělení: - jakostní (kvalifikační) – sladký, cizí, starý, dobrý…
- vztahová (relační) – dospělý, studentský, čokoládový, matčin, otcův…
- druhy adjektiv: a) složená - tvrdá (vzor – mladý)
- měkká (vzor – jarní)
b) jmenná (např. mlád, rád, zvědav…)
c) přivlastňovací (vzory – otcův, matčin)
- skloňování – určujeme pád, číslo, rod (i životnost) – skloňování adjektivní a částečně substantivní
- některá adjektiva cizího původu jsou nesklonná (prima, lila…)
- ve větě bývají nejčastěji shodným přívlastkem (závislost na řídícím substantivu), doplňkem (Eva seděla zamyšlena.), jmennou částí přísudku (Bratr je zdráv.)
- stupňování adjektiv: - 1. stupeň = pozitiv
- 2. stupeň = komparativ
- 3. stupeň = superlativ
- stupňování adjektiv: - pravidelné
- nepravidelné (dobrý, špatný, malý, velký…)
- někdy se stupňuje i opisem (více, nejvíce, méně, nejméně)

Žádné komentáře:

Okomentovat