Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kafka Franz Proměna

1. Literární žánr
Epická prozaická povídka.

2. Kompozice
Povídka psána chronologicky,tzn. Postupně tak jak šly události za sebou, v er-formě z pohledu Řehoře. Je často využíván vnitřní monolog. Občas se v knize vyskytují vzpomínky na minulost. Ojediněle se objevuje i přímá řeč. Příběh je členěn na 3 kapitoly, a dále na odstavce. Má charakter povídky.

3. Obsah
Téma: metamorfóza člověka v odporný hmyz - uvažuje dál jako člověk - stane se z něj parazit rodiny - propadá depresím – umírá. O mezilidských vztazích, o nahraditelnosti, o lidské povaze
Děj se odehrává v maloměstském bytě rodiny Řehoře Samsy v nejmenovaném městě.
Obchodní cestující Řehoř Samsa se jednou ráno probudí a zjistí, že se proměnil v brouka. Nejdříve mu to nedochází, ale když si uvědomí závažnost situace, tak začne podnikat kroky. Nejvíce mu vadí, že přijde pozdě na vlak. Jako obchodní cestující má totiž mnoho práce, proto je pořád mimo domov, i když práce si velmi cení. Musí být přesný a pracovitý, aby mohl tuto funkci vykonávat. Řehoř se samozřejmě nemůže pohnout z místa, a když už, tak s velkými těžkostmi (nemá ještě cit pro své nové tělo, neví, že má citlivé břicho, naráží ve snaze se dostat z postele na nábytek). Do toho přijde prokurista z firmy, kde je Řehoř zaměstnán, aby se zeptal na Řehořův stav. Rodina, která už mezitím zjistila situaci omlouvá jeho pracovní neschopnost nemocí. Rodina je v šoku, protože je Řehoř živil a chtěl svou sestru Markétku dokonce poslat na studia na konzervatoř. Zatímco se rodina k Řehořovi obrátí zády a nestará se o něj, tak mu Markétka nosí do pokoje, kde pro zatím přebývá jídlo a stará se o něj. I tato péče ji však brzo přejde. Kdo však nese Řehořovu proměnu nejhůř je paní Samsová. Asi 2 měsíce se za ním vůbec ze strachu neodváží jít do pokoje. Oba rodiče se k němu chovají velmi nevraživě, protože musí kvůli této události začít pracovat, aby uživili rodinu. Řehoře jednoho dne odstraní do jiné místnosti (kumbálu), aby mohli pronajímat jeho pokoj. Pan Samsa dokonce zraní Řehoře při jedné z potyček. Od té doby se skrývá pod pohovkou a nechce vylézt. Díky pronájmu jeho pokoje se rodina dostává ze dna. Začínají k Řehořovi chovat lépe. On chce své sestře říci, jak moc jí má rád. V bytě ubytovávají 4 významné pány. Markétka jim pravidelně hraje na housle, což se líbí všem, včetně Řehoře, který se vždy na tyto chvíle těší. Jednoho dne se Řehoř rozhodne s e vydat na cestu po pokojích. Všimnou si ho však tihle významní pánové a bez zaplacení odejdou.To rodinu velmi rozčílí a Řehoř se tím začne trápit. Přichází pomalu na to, že by bylo lepší, aby už umřel. Má pocit, že je pro všechny zbytečný, což pro rodinu platí. Považují ho opravdu za přítěž, i když předtím na něm byli finančně závislí. Umítá dobrovolně, v klidu. Jako první ho najde stará služka. Rodina ho pohřbí a uleví se jí. Čekají, že přijdou bez Řehoře lepší zítřky

4. Charakterizujte hlavní postavu
Hlavní postava:
Řehoř Samsa - cestující obchodník, který ochotně nosí výplatu domů, kde je přijímána se samozřejmostí. Otec, matka a sestra Markétka nepracují a jejich existence je závislá na Řehořovi. Řehoř si to uvědomuje, ale nevadí mu to; chce, aby jeho rodina žila pohodlně a nechce jim působit jakékoliv starosti. Je poctivý, pracovitý, zodpovědný, živí rodinu, hodný, bere svoji proměnu jako fakt, necítí se ublížen nebo ukřivděn.
Řehořova sestra Markéta - Řehořova sedmnáctiletá sestra, hudebně nadaná, svého bratra má velice ráda. Jediná z rodiny, která Řehoře lituje a stará se o něj, snaží se před ním překonávat svůj odpor. Kvůli nedostatku finančních prostředků musí začít pracovat, její charakter se mění, bratrův stav jí začíná být lhostejný a nenávidí ho za to, že je rodině přítěží.
Řehořův otec - praktický, tvrdý, přísný člověk. Po proměně musel začít pracovat. Vyhýbá se kontaktu se synem, je mu odporný.
Řehořova matka - neunese podívat se na syna po proměně. Řehoře lituje, myslí si, že jeho stav je pouze přechodný a čeká, že se jí vrátí zpět "jejich starý Řehoř", při přímé konfrontaci se svým potomkem se však příšerně vyděsí a má z něj hrůzu. Musí si najít zaměstnání a syn se pro ni, stejně jako pro ostatní, stává jen nenáviděným břemenem.

5. Zasaďte autora do kontextu literárního vývoje
(*03.07.1883 - †03.06.1924)
Narozen v Praze na Starém Městě, byl silně ovlivněn rodinným prostředím – otec byl autoritativní obchodník, s nímž si Kafka nerozuměl, po matce, pocházející z bohaté židovské rodiny, zdědil citlivost, starostlivost a neklid. Prožil osamělé dětství, studoval německé školy a práva, ale mluvil plynule česky a k české kultuře měl dobrý vztah. Ač povahou byl samotář, navazoval četné vztahy se ženami. Jeho velkou láskou byla novinářka a spisovatelka Milena Jesenská.
Onemocněl tuberkulózou a zemřel v rakouském sanatoriu. Je pohřben na strašnickém hřbitově. Je uznávám jako nejslavnější pražský německy píšící spisovatel.
France Kafku zařazujeme do experimentálního (moderního) proudu = základem je narušení tradičního pojetí románu, využívání složité symboliky a experimentování.
Díla: Proces, Zámek, Amerika, Dopisy rodičům
jeho svět je tajemný, fantastický až absurdní, uplatňuje opakovaně motiv viny a trestu, pesimistické či tragické závěry knih, do díla se promítá autorova nejistota, sebepodceňování a touha po sblížení (ovlivněno nesouladem mezi autorem a jeho otcem – Kafka obdivoval otcovu vitalitu a energickou rozhodnost, ale trpěl pocitem méněcennosti, že není schopen naplnit otcova očekávání a představy o úspěšném synovi), autor se nezajímá o vnější ani vnitřní charakteristiku postav

6. Charakterizujte jazykové prostředky ukázky
Autor používá spisovné formy jazyka bez slangových či hovorových výrazů. Text je dobře srozumitelný i pro dnešního čtenáře, jelikož se zde prakticky nevyskytují archaismy. Jazyk je spíše prostý, metafory a květnaté věty se vyskytují zřídka.

Žádné komentáře:

Okomentovat