Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Světový realismus, počátky realismu v české literatuře

- realis = skutečný, pravdivý
- rozvoj ve 2. polovině 19. století – souvislost s rozvojem přírodních věd i technických objevů (Darwinova teorie, Pasteaur, železnice, dynamo…) – rozvoj průmyslové výroby
- rozvoj exaktních (rozumových) věd, které ovlivnily kulturu – literaturu
- rozvoj filozofie – positivismus – Auguste Comte
- positivismus – za skutečné se považovalo to, co můžeme poznat svými smysli či moudrostmi; položil základy sociologii
- začal se rozvíjet marxismus
- vliv přírodních věd – spisovatelé popisují lidské nitro, věří v tzv. determinismus (předurčenost) – život člověka ovlivňován předem danými podmínkami
- vystupňovaný determinismus = naturalismus
- člověk chápán jako výslednice pudů, dědičnosti a prostředí, ve kterém žije; naturalismus se projevoval i v románech
- zakladatelem naturalistického románu byl Emile Zola – Experimentální román
- největší rozkvět v próze, poté dramatu a nejméně v poezii
- znaky realismu:
- pravdivé zobrazení reality
- objektivismus
- zaměření na současnost
- hrdina je průměrným člověkem (použití typizace), často zachycen hrdina ve vývoji
- cíl tvorby – poukázat na společenské problémy a nedostatky, zobrazování témat, která byla dříve tabu
- často velmi rozsáhlá díla – jazyk románu je věcný, použití i nespisovných slov, kompozice je přehledná
- realismus se projevoval i v jiných umění: malířství (Coubert, Repin, Purkyně), hudba (Verdi, Puccini)
předchůdci realismu
- 18. století v Anglii – 1. realistické prvky
Daniel Dafoe – Robinson Crusoe
Jonathan Swift – Gulliverovy cesty
Francie
Honoré de Balzac (1799 – 1850)
- vystudoval práva, ale zabýval se literaturou
- byl z chudé vrstvy – chtěl proniknout do aristokratických vrstev
- dílo: Liská komedie
- cyklus románů – autor popsal všechny vrstvy tehdejší francouzské společnosti
- popis všech životních situací, politiky, církve…
- obsahuje 3 studie (mravu, filozofické a analytické)
- jádrem cyklu jsou 3 romány:
Otec Goriot
- původně bohatý obchodník věnuje lásku a péči svým 2 dcerám (Anastázie, Delfína) – ve stáří žije v pařížském penzionu a je svými dcerami opuštěn, stará se o něho Rastignac (rastiňak) – student, který touží po slávě a bohatství
- autor velmi podrobně popisuje postavy a okolí – základem je neutrální jazyk, ale  objevují se i nespisovné výrazy – kritika společnosti a špatné výchovy
Ztracené iluze
- pokračování osudu Rastignaca
Lesk a bída kurtizán
- Lucien, který touží po slávě, využívá i podsvětí – seznamuje se s Kurtizánou Ester, která Luciena velmi miluje – Lucien je za vše odhalen a nakonec ve vězení spáchá sebevraždu
Evženie Grandetová
- kritika lakoty otce Evženie, aby nemusel platit výměnní za Evženii
Šagrénová růže
- pohádkový námět – Šagrénová růže je talisman, který plní přání, ale ubývá štěstí a radost
- inspirace v díle Oslí kůže
Gustave Flaubert (1821 – 1880)
- je považovaný za nejlepšího realistu – zobrazoval mistrně city a vášně (romány často měnil)
- představitel psychologického románu
- žil na venkově
- dílo: Paní Bovaryová – Mravy francouzského venkova
- román líčící osudy mladé ženy Evy Bovaryové, která se provdala za venkovského lékaře, který byl sice velmi dobrácký, ale i unavený – Eva touží po romantické lásce – zápletky s jinými muži (zklamání, ztráta iluzí) – sebevražda
- bovarysmus – život bez iluzí a ztráta snů – sebevražda
Salambo
- historický román – Kartágo – Salambo je dcera vojevůdce – ztráta iluzí
Citová výchova
- román podobný Paní Bovaryové
- hlavním hrdinou je muž, kterému se nesplní sny – sebevražda
Guy de Maupassant (1850 – 1893)
- mistr povídky a novely (napsal jich asi 200)
- dílo: Kulička
- povídka odehrávající se za francouzsko-pruské války
- několik Francouzů odjíždí dopravníkem před Prusy – různí lidé i jedna prostitutka, které se všichni štítí, ale lidé se ji oblíbí, když jim dá jídlo a zachrání je před Prusy (styk s pruským vojákem) – nakonec se však na ni zase dívají všichni pohrdavě
Miláček (Bel – Ami)
- román, hlavní hrdina George Duroy je velmi pohledný, mladý novinář, který začne své krásy zneužívat – ožení se s bohatou ženou, ale je jí nevěrný – sám ji však usvědčí s nevěry (nebyla to pravda) – získá všechen majetek – dostává se na vrchol – bere si další bohatou ženu, ale je stále nevěrný
Emile Zola (1840 – 1902)
- představitel naturalismu
- napsal 5 teoretických studií – Experimentální román (aplikace přesných metod, zaměření na negativní stránky lidského života)
- jeho díla překládal nejdříve Vilém Mrštík
- dílo: Rougon – Macquartové
- román ze života francouzské společnosti 2. poloviny 19. století
- zaměření na jedince a jejich úchylky
Zabiják
- naturalistický román – otřesná studie vlivu alkoholismu
- Gervaise (žervéz) přijíždí do Paříže se svým druhem a 2 dětmi – druh ji opustí a Gervaise se musí sama starat o rodinu, později si nachází muže – Coupeau (kupó), který se zraní a nemůže pracovat – zvykne si na pití a zahálku – umírá na otravu alkoholu – Gervaise je opět sama, ale snaží se o ni opět její bývalý muž – Gervaise má nedostatek peněz – začíná pít, ztrácí zaměstnání a nakonec umírá
Nana
- román – Nana je dívka, která se objevuje již v románu Zabiják
- díky vlivu alkoholismu v rodině Nany se z ní stává prostitutka
Germinal
- román z hornického prostředí – stávka
Tereza Raquinová
- román – osudy ženy, která podléhá svým pudům – záhuba
Tři města
- trilogie – Lourdy, Paříž, Řím
Anglie
Charles Dickens (1812 – 1870)
- pocházel z chudé rodiny – pobyt ve vězení, práce v továrnách
- nejčastější námět – osud dítěte (sirotek)
- dílo: Oliver Twist
- román – Oliver se dostává proti své vůli do podsvětí – dramatické situace
David Copperfield
Malá Doritka
- romány
Kronika Pickwickova klubu
- humoristický román napsaný na objednávku nakladatele
- obraz soudobé Anglie, dva typy lidí – Samuel Pickwick a Samuel Weller
- hlavní hrdina Samuel Pickwick a jeho přátelé, kteří velmi cestují – jejich idylický pohled se mění poté, co se Pickwick vrátil z vězení (nezaplatil vyděračskou sumu)
Nadějné vyhlídky
- hlavní hrdina Pip – cesta ke snům – stává se dědicem
William Makepeace Thackeray (1811 – 1863)
- dílo: Trh marnosti
Kniha o snobech
- o kariérismu a hlouposti
Thomas Hardy (1840 – 1929)
- kritik společnosti
- dílo: Tess z d’Ubervillů
Neblahý Juda
Robert Luis Stevenson (1850 – 1894)
- dílo: Podivuhodný příběh Dr. Jekylla a pana Hyda
- novoromantický román – motiv dvojnictví (dobro / zlo)
- převtělování Jekylla do Hyda
Rusko
- rozvoj souběžně s romantismem – již u Puškina se objevují realistické prvky
- vrchol – 2. polovina 19. století
- rozvoj – demokratičtí filozofové (Černyševskij, Bělinskij), kteří kritizovali carský absolutismus – nedostatky, zaostalost venkova
Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809 – 1852)
- začínal jako romantik – Taras Bulba, poté se orientuje výhradně na realistickou tvorbu
- dílo: Revizor
- satirická komedie
- děj se odehrává v provinčním městečku – ohlášení návštěvy revizora – v tu dobu přijíždí Chlestakov, který je považovaný za revizora a sám toho zneužije
- kritika úplatkářství, lidské hlouposti, podlézavosti…
- námět dal Gogolovi Puškin
Mrtvé duše
- 2-dílný román – vrcholné Gogolovo dílo
- hrdina, statkář Čičikov, jezdí po ruském venkově a skupuje seznamy mrtvých nevolníků – na jejich jména dostává půdu – okrádání státu
- otřesné svědectví ruského venkova a nevolnictví
- přeložil K. H. Borovský
Ivan Sergejevič Turgeněv (1818 – 1883)
- pocházel z bohaté rodiny – studie v zahraničí (Berlín), většinu života strávil ve Francii – Flaubertův přítel
- psal povídky a romány
- dílo: Lovcovy zápisky
- črty – kratší povídky s jednoduchým dějem a kompozicí
- obraz ruského venkova
- 25 črt – spojuje je všechny postava vypravěče – příhody z toulání přírodou
- krásná příroda / život nevolníků – obraz typického ruského člověka – chudáka
Otcové a děti
- román mapující názory ruské inteligence – konfrontace starší a mladší generace
- autor zobrazuje rozvrstvení ruské statkářské společnosti
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 – 1910)
- Jasná Poljanka (narození)
- spisovatel a filozof
- účastnil se Krymské války, podnikl 2 cesty na západ
- snažil se najít lepší obraz společnosti – dopracoval vlastní filozofii (morálka, hezké chování, harmonie s přírodou a východním náboženstvím, nutnost sebezdokonalování, neodporovat zlu násilím – Petr Chelčický)
- dílo: Dětství
- jinošství – 3-dílná autobiografie
Sevastopolské povídky
- vzpomínky na Krymskou válku
Vojna a mír
- 4-dílná románová epopej (1805 – 1820)
- děj se odehrává zejména v Rusku, ale autor líčí například i bitvu u Slavkova
- historické události jsou pravdivé, v popředí osudy hrdinů – vystupuje přes 250 postav (nejdůležitější je Andrej Bolkonskij – kníže a zároveň velmi zásadový voják, který je zraněn u Slavkova, se zamiluje do Nataši Rostovové, ale nakonec umírá v jejím náručí; Pierre Bezuchov – přítel Andreje, který je obrovským snílkem a idealistou, se nakonec Natašu bere za ženu)
- autor zobrazil celou ruskou společnost – vývoj názorů
- velmi zdařilé charakteristiky postav, skvělé zobrazení bitev, plesů…
- vystupují i skutečné postavy (Napoleon, Kutuzov)
Anna Karenina
- realistický román – děj ve městě i na venkově
- osudy 2 manželských rodin
- vášnivá láska Anny Kareniny k mladému důstojníkovi Vronskému končící sebevraždou hlavní hrdinky / milostné štěstí manželů Levinových
- hluboká analýza citových a duševních stavů člověka – psychologie lásky
Vzkříšení
- do toho díla Tolstoj shrnul své názory, kdy se začal zabývat náboženstvím a kdy začal odmítat civilizaci
Fjodor Michailovič Dostojevskij (1821 – 1881)
- světový autor – mistr psychologického románu
- nejdříve působil jako voják, poté se věnoval politice (člen utopických socialistů)
- byl zatčen a odsouzen k šibenici – na poslední chvíli byl trest změněn (práce na Sibiři)
- dílo: Chudí lidé
- povídky – pohled na otřesný život
Zápisky z mrtvého domu
- vzpomínky na vězení
Zločin a trest
- psychologický, filozofický román
- hlavní hrdina Raskolnikov – chudý student z Petrohradu, jeho sestra mu chce pomoci, ale on to odmítá – aby získal peníze, zabije 2 ženy – trpí svými činy a tak se svěří prostitutce Soně, která ho přesvědčí k doznání – jako trest dostal 8 let práce na Sibiři
Idiot
- román o zchudlém šlechtici Myškinovi, kterého okolí pro jeho dobrotu označuje za idiota, ač svou ušlechtilostí vyniká nad ostatními
Bratři Karamazovi
- 4-dílný psychologický román o otcovraždě
- detektivní zápletka, vina a trest, pokání
Anton Pavlovič Čechov (1860 – 1904)
- zakladatel lyrického a psychologického dramatu
- nejprve byl lékařem
- lyrické drama – potlačena dějovost, v popředí lyrické partie, jemné dialogy, emociálnost, děj nemá tradiční kompozici, dramatičnost i tradičnost vyrůstá z nitra postav, hledání životních jistit, kritika ruské společnosti, naznačeny perspektivy šťastného života; pocity, nálady – impresionismus
- dílo: Racek
Strýček Váňa
Tři sestry
- dramata
Višňový sad
- tragikomedie udávající obraz rozkládající se ruské aristokracie, kterou nahrazuje měšťanstvo
- višňový sad – rozklad
Pavilon č. 6
- humoristické a satirické povídky – děj v blázinci
Chameleón
- humoristické a satirické povídky – chameleón je symbolem měšťana, který se dokáže přizpůsobit
Polsko
Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)
- roku 1905 získal Nobelovu cenu
- psal historické romány – oslava polské minulosti z pozice šlechty
- chtěl „bojovat“ proti utlačování polského národa
- dílo: Quo Vadis
- velmi zdařilý historický román
- Quo Vadis = kam kráčíš
- děj se odehrává kolem roku 64 za vlády císaře Nera – zobrazení milostného příběhu Marka a Lygie – Nero zapaluje Řím a obviňuje křesťany – Sv. Petr odchází z Říma a potkává Krista
- zdůraznění křesťanství
Listy z cest
- cestopisné povídky (Evropa, Afrika, Amerika)
Pouští a pralesem
- o únosu 2 dětí
Křižáci
- historický román – boje Poláků proti křižákům začátkem 15. století
Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wolodyjowsky
- trilogie
Boleslav Prus (1847 – 1912)
- dílo: Farao
- historický román – boj egyptského vládce Ramsese XIII. S církví o moc
Loutka
- román – rozkvět a úpadek liberálního varšavského měšťanstva
Norsko
Henrik Ibsen (1828 – 1906)
- zakladatel moderního psychologického dramatu
- dramaturg, herec, režisér (Oslo)
- 30 let pobýval v Německu a Itálii
- dílo: Peer Gynt
- romanticko-realistická dramatická báseň vycházející z norské národní pohádky
- Peer Gynt – romantická postava
Nora
- drama (činohra) – zápletka se odehrála v minulosti a autor zobrazuje, jak postavy prožívají důsledky
- téma partnerských vztahů
- kritika falešné morálky, odmítání citů či kariéry
Nepřítel lidu
Opory společnosti
- dramata
Švédsko
August Strindberg (1849 – 1912)
- dílo: Červený pokoj
- román – kritika společnosti
Dánsko
Hans Christian Andersen (1805 – 1875)
- psal pohádky, romány i cestopisy
- dílo: Sněhová královna, Cínový vojáček, Malá mořská víla…
- pohádky
Pohádka mého života
- vzpomínková próza, vlastní osudy
USA
Mark Twain (1835 – 1910)
- novinář a humorista – velmi oblíbený satirik
- Mark Twain byl pseudonym
- dílo: Dobrodružství Toma Sawyera
- humoristický a satirický román psaný v ich-formě
- zážitky z dětství, kritika maloměšťáckého života – využití hovorového jazyka i slangu
Dobrodružství Huckleberryho Finna
- román – hlavní hrdina Huckleberry Finn je vychováván vdovou – utíká s černošským přítelem po řece Mississippi na sever
- kritika násilí a netolerance

Žádné komentáře:

Okomentovat