Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Dějepisectví

Mikoláš Dačický z Heslova
- dílo: Paměti
- události kolem bitvy na Bílé hoře
Prostopravda
- poezie – básnické, veršované skladby; satiry na mravy tehdejších lidí
Odborná literatura
Tadeáš Hájek z Hájku
- položil základy botanice
- přeložil a vydal dílo: Herbář čili Bylinář (Mattioli)
Vavřinec Benedikt z Nudožer
- původem Slovák – studie na univerzitě v Praze
- zabýval se mluvnicí češtiny
- dílo: Česká gramatika
- tehdejší systém – popis, uplatnění časomíry v poezii
Jan Jesenský – Jesenius
- Slovák – Praha
- dvorní lékař Rudolfa II. – první pitva
- zúčastnil se Stavovského povstání – poprava
Cestopisy
Václav Vratislav z Mitrovic
- cesta do Turecka – zajetí
- dílo: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic
Kryštof Harant z Polžic, Bezdružic a na pecce
- Stavovské povstání - poprava
- dílo: Cesta do Palestiny
Humanistické drama
- málo se rozvíjelo – hrály se starší hry
Tobiáš Mouřenín z Litomyšle
- zpracovával náměty z jeho života, psal frašky
- dílo: Vejstupný syn
Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622)
- působil jako rektor UK i jako profesor
- byl humanistickým básníkem i dramatikem
- dílo: Bretislaus
- latinsky napsané
- zpracování českých dějin (Zikmund Winter – Mistr Kampanus)

Knížky lidového čtení – označení pro zábavnou četbu, obsahuje ilustrace, jednoduché úpravy
Parodie: a) komická
b) satirická
Zábavná próza
- vycházejí knížky lidového čtení
- dílo: Historie o bratru Janu Palečkovi
- domácí námět, obsahuje 12 povídek, které jsou spojené postavou Jana Palečka (moudrý blázen krále Jiřího z Poděbrad), Jan Paleček – člen jednoty bratrské
Frantova práva
- parodie pravidel piáckého cechu, kritika tehdejší společnosti a pozemského života
- obsahuje kapitoly: O stavu světském, O lidech kupeckých, O lidu obecném

Žádné komentáře:

Okomentovat