Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Italská renesance (13. / 14. století)

Dante Alighieri (1265 – 1321)
- autor na pomezí středověkých a nových myšlenek
- předchůdce renesance
- pocházel z Florencie, vystupoval proti papežovi – vyhnanství
- dílo: Božská komedie
- alegorický duchovní epos, který má 3 části: Peklo, Očistec a Ráj
- dílo ovlivněné láskou autora k ženě (Beatrice)
- zachycuje pouť básníka k bohovi – doprovází ho básník Vergilius; autor kritizuje hříchy lidstva – až v Ráji nachází básník útěchu (provází ho tam Beatrice)
- každá část má 33 zpěvů + 1 úvodní (celkem 100); tříveršové sloky = tercíny
Francesco Petrarca (1304 – 1374)
- pocházel z Florencie, kritizoval papeže – vyhnanství, několik let žil v Avignonu, kde se seznámil s Laurou, přátelil se též s Karlem IV.
- psal především latinsky – byl korunován na krále básníků v Římě
- dílo: Zpěvník
- 366 básní, 1. část – Laura je živá, 2. část – Laura je již mrtvá
- poezie o nenaplněné kráse – obdiv, ovlivněno trubadúrskou poezií
- psaní o přírodě, kde autor nachází útěchu
- 1. část – Sonety Lauře (sonet = básnická forma, 14 veršů – 4 4 3 3)
Giovanni Boccaccio (1313 – 1375)
- pocházel z Florencie –  Petrarkův žák, zakladatel renesanční prózy
- dílo: Dekameron
- obsahuje 100 novel – příběhy spojené rámcovou povídkou
- roku 1348 odjíždí z Florencie před morem na venkov 7 šlechtičen a 3 šlechtici, aby si zkrátili volnou chvíli, povídají si po 10 večerů 10 příběhů na téma láska, nevěra, žerty…
- novela (novinka) – překvapivá pointa

Žádné komentáře:

Okomentovat