Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Španělsko (16. a 17. století) – „zlatý věk“

Lazarillo z Tormesu
- pikareskní román, autor neznámý
- autobiografické líčení těžkého života chudého chlapce, který se na svých cestách stává průvodcem postav z okraje společnosti
Miguel de Cervantes Y Saavedra (1547 – 1616)
- zchudlý šlechtic, nemohl se soustavně vzdělávat
- účastnil se bojů a bitev – v zajetí Turků (5 let), zbytek života prožil v dluzích a chudobě
- dílo: Důmyslný rytíř Don Quijote De la Mancha
- román, parodie rytířského románu
- hlavní postava Don Quijote, který je zblázněn četbou rytířských románů – rozhodl se, že obnoví zašlou slávu rytířství – vydá se do světa na koni (Rosinanta) a se svým sluhou (Sancho Panza) – snaží se napravovat křivdy a bojovat proti nepřátelům; pro okolí působí směšně, ale ve své podstatě je velmi hodný, ušlechtilý; hrdina je zamilován do dívky (Dulcinea)
- až ke konci života hrdina prozře a umírá
- Sancho Panza je opakem Dona Quijota – snaží se ze všeho vytěžit maximum
- Don Quijote se stal literárním i lidským typem (donkichot)
Lope de Vega (1562 – 1635)
- dramatik – asi 2000 her, vytvořil španělské národní drama = kolektivní drama – hra, kdy křivda či nespokojenost neměla viníka
- dílo: Ovčí pramen (Fuete Ovejuna)
- jméno vesnice, která se vzbouří proti konturu Gomézovi, který vesničany vykořisťuje (pronásleduje apod.) – vesničané ho zabijí, král pošle do vesnice soudce – vesnice se na to připraví – vesničané vězněni, ale nakonec jsou všichni králem omilostnění
Zahradníkův pes
- komedie
Calderon de La Barca (1600 – 1681)
- zasahuje i do baroka, dramatik i básník
- dílo: Zalamejský rychtář
- námět podobný jako Ovčí pramen

Žádné komentáře:

Okomentovat