Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Styl a stylistika, slohové postupy a útvary

Styl = slohový způsob výběru jazykových prostředků, jejich užití a uspořádání do souvislého jazykového projevu
Stylistika = nauka o slohu, jazykovědná disciplína, zabývající se podstatou stylu, vymezuje funkční styly a slohové postupy a útvary

Slohotvorný proces
1) Přípravná fáze (invence)
2) Uspořádání materiálu (kompozice)
3) Stylizace
4) Korektura
5) Pronesení (prezentace)

Slohotvorní činitelé
a) subjektivní slohoví činitelé – vychází z každého autora
- každý člověk má svůj individuální styl, nejvíce se projevuje u spisovatelů.
1) pohlaví
2) věk
3) všeobecné vzdělání – základní, středoškolské, vysokoškolské
4) odborné vzdělání, povolání
5) vyjadřovací schopnosti, pohotovost, talent
6) psychický stav – charakter, intelekt (přirozená inteligence, emocionalita)
7) zřetel (stanovisko) autora k tématu – vážné, humorné, znevažující, ironické (satirické)
8) zájmy
b) objektivní slohoví činitelé – mají obecnou platnost, vždy k nim musíme přihlížet
1) zaměření, cíl, funkce projevu (informující, odborné, přesvědčující, estetické)
2) situace a časový prostor (vznikající projevy připravené – promyšlené, nepřipravené – spontánní)
3) kontakt autora s adresátem (autor je přítomen nebo nepřítomen)
4) druh dorozumívání (dialog, monolog)
5) forma projevu (psaná, mluvená)
6) prostředí (veřejné – škola atd., soukromé)
7) zřetel k adresátovi (komu je projev určen)

Žádné komentáře:

Okomentovat