Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Slohové útvary

- konkrétní jazykové projevy, které mají specifické rysy, jsou uspořádány podle určitých pravidel, které musíme dodržovat
- liší podle: a) slohového postupu
b) funkčního stylu
c) formy
d) počtu mluvčích

Základní slohové útvary
- vymezeno podle slohových postupů a funkčních stylů
1) informační styl hovorový – oznámení, zpráva, dopis, telegram…
styl administrativní – formulář, dotazník, úřední dopis…
styl publicistický – novinová, televizní, rozhlasová zpráva, inzerát, reklama…
2) vyprávěcí styl hovorový – jednoduché vyprávění
styl umělecký – vyprávění v próze (pohádka, povídka, román)
styl publicistický – reportáž
3) popisný styl administrativní – životopis
styl odborný – odborný popis, návod
styl publicistický – cestopis
styl umělecký – popis osoby nebo prostředí (líčení)
4) charakterizační styl hovorový a administrativní – charakteristika postav, posudek
styl umělecký – charakteristika postav
5) výkladový styl odborný – výklad, pojednání, odborná přednáška, odborný referát, zákony, směrnice
styl řečnický – projev
6) úvahový styl odborný – úvaha, stať, diskuse, beseda
styl publicistický – úvodník, komentář, kritika, recenze
styl umělecký – publicistický – fejeton, sloupek, kurzíva = vtipná úvaha na aktuální téma, upozorňuje na problémy, končí pointou
styl umělecký – úvaha jako součást vyprávění autor

Žádné komentáře:

Okomentovat