Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Renesance a humanismus v evropské literatuře

la renaissance (renesans) = oživení (jinde reformace); humanus = lidský
- nové umělecké a společenské hnutí; zásadně změnilo společenský život, umění, kulturu, filozofii
- v Itálii od 14. století – obnovení antiky, zejména římské
- popírá středověk – důraz na pozemský život
- důvody vzniku – velký rozvoj hospodářských měst (Benátky, Janov, Florencie)
- průkopníci nového idealismu = humanisté – zejména měšťané – studování klasických jazyků, překlady zvláště latinských děl + snaha je napodobit
- důraz na nový ideál – vzdělání, poznání pozemského života
- vzorem byla Cicerónova latina
- v některých zemích je renesance označována „reformace“ – docházelo ke změnám v církvi (zejména v Německu – Martin Luther, který v mnohém navazoval na mistra Jana Husa)
- s renesancí souvisí - zámořské objevy
- odvážné zámořské plavby a objevy nových zemí (rozšíření poznání světa)
- Benátky, Florencie, Janov – 13. století – města zbohatla námořnickým obchodem a ruční velkovýrobou; toto bohatství změnilo pozvolna nejen život, ale i názory obyvatel
- mluvčí zdůrazňují – právo na plné svobody a ničím neomezené rozvíjení lidské existence
- přírodní objevy
- Mikoláš Koperník (1473 – 1543) a Galileo Galilei (1564 – 1642) – nový heliocentrický názor – otřásal povážlivou autoritou církve a naopak posílil důvěrou rozumu a vědní zkoumání
- Giordano Bruno (1548 – 1600) – filozofie založená na Aristotelovi a Tomáši Akvinském – poukaz na nekonečnost světa a vesmíru
- vynález knihtisku
- Johanes Gutenberg (1400 – 1468) – tiskl v letech 1440 – 1448 v Mohuči na dřevěném lisu z hovorných liter sestavovaných do řádků a stránek první knihy (vznik tzv. inkunábulí)
- rozvoj výtvarného umění
- Michelangelo Buenarroti (1475 – 1564) – sochař, stavitel a malíř, autor soch Mojžíše a Davida; freskové malby – Poslední soud v kapli Sixtinské a tvůrce kopule baziliky sv. Petra v Římě
- Leonardo da Vinci (1452 – 1519) – všestranný umělec, vynálezce, teoretická umění, obraz – Mona Lisa, freska – Poslední večeře
- Rafael Santi (1483 – 1520) – malíř líbezných madon (Madona Sixtínská)

Žádné komentáře:

Okomentovat