Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Literatura Dálného východu  Čínský literární okruh

- 2. tisíciletí př.n.l.
- znakové písmo
- vliv na celý Dálný východ
- vznik 2 filozofií - konfucianismus
- taoismus
- Konfucius (6. – 5. století př.n.l.)
- filozof, mudrc – hledání řádu, který by platil ve společnosti, upravoval vztahy mezi lidmi - mravní hodnoty
- „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ani ty jim.“
- Hovory (filozofické myšlenky)
- Kniha písní
- sbírka nejstarší čínské poezie (11. – 6. století př.n.l.)
- pravděpodobný autor - Konfucius
- obsahuje asi 300 básní (ódy, obřadní, svatební, milostné, epické básně i lidové písně)

- Lao-c‘ – tao = cesta (taoismus)
- splynutí s vesmírem, nalezení harmonie, do ničeho nezasahovat, ponořit se do svého nitra rozjímat
- 8. století n.l. – rozvoj poezie: Li-Po (básně o přátelství, volnosti, víně)
Tu-Fu (sociálně kritické básně)
Indický literární okruh
- 2. tisíciletí př.n.l.
- ve védštině védy (posvátné knihy)
- v sanskrtu, prákrtu 2 hrdinské eposy: Mahábhárata
- 4. st. př.n.l. – 3. st. n.l.; Velké vyprávění o Bharatovcích
- největší básnické dílo na světě (100 000 dvouverší)
- o bratrovražedném boji Bharatovců, který trval 18 dní – vstup do nebe
Rámajána
- 4. st.  př.n.l. – 3. st. n.l.; Putování Rámovo
- 24 000 dvouverší; královský syn Ráma je díky intrikám své nevlastní matky vyhnán – různá dobrodružství, po návratu se stává králem a poté i Višnuem
- základní kniha hinduistického náboženství
- Pačantra (5 knih bajek; Bidbaj – autor některých bajek)
- Kamasútra – učebnice lásky
- Kálidása (4. – 5 . st. n.l.) – největší indický básník
Perský literární okruh
- 7. století před n.l.
- ve středověku převzali Peršané islám
- Zaratuštra (7. - 6. st. př.n.l.)
- největší myslitel a kočovný kazatel
- odsuzoval obětování zvířat, triky kouzelníků, člověk má milovat světlo, oheň, pravdu a řád, bojovat proti zlu
- Nietzche – Tak pravil Zaratuštra
- náboženské zpěvy: Avesta (posvátná knih)
- Firdausí (10. – 11. st.n.l.)
- epos Šáh-náme (Kniha králů)
- básnický epos, vypráví dějiny Persie, líčí hrdinské skutky i lásky rytířů

Žádné komentáře:

Okomentovat