Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Doba husitská a předhusitská

Doba předhusitská – Husovi předchůdci
- ke konci 14. století se začíná prohlubovat krize ve společnosti
- Václav IV. nedokázal krizi zvládnout, nespokojenost lidí – revoluční nálady (odraz především v náboženské oblasti)
- nejvíce kritizovaná církev za rozmařilý život – nesoulad s biblí (mění se literatura a její žánry)
- do popředí vystupuje kazatelství a literatura vzdělavatelská
- revoluční hnutí vrcholí dílem mistra Jana Husa – husitské hnutí
- již před Janem Husem kritizovali život církve někteří kazatelé  (tzv. Husovi předchůdci) – požadovali reformu církve a nápravu společnosti na náboženském základě (v souladu s biblí)
- Matěj z Janova   - podílel se na založení Betlémské kaple
- vyzýval šlechtu a církev ke skromnosti
- Jan Milíč z Kroměříže - notář Karla IV., později kanovník Svatovítské katedrály
- vykonal 2 cesty do Avignonu za papežem, aby obhájil své učení
- Konrád Waldhauser - kázal v Sýnském chrámu
- vyzýval bohaté, aby se dobrovolně vzdali svého majetku
- Tomáš Štítný ze Štítného (1333 – 1410)
- jihočeský zeman, velmi vzdělaný, konec života prožil v Praze
- první klasik české naučné literatury, nejdříve psal pro děti, později pro veřejnost
- překládal latinské a německé náboženské spisy (vykládal česky význam), používal vytříbený jazyk
- požadoval zachování feudálního řádu (soulad s biblí)
- psal ve formě traktátů (původně pojednání o některé náboženské otázce, později i z jiných oborů)
- dílo: - Knížky šestery o obecných věcech křesťanských (pojednání určená celé středověké společnosti, udělení rad)
- Řeči besední (základy křesťanské věrouky)
- Řeči sváteční a nedělní (výklady k částem evangelií)
- Knížky o šašiech (autor jako první vysvětluje pravidla šachů v češtině)

Žádné komentáře:

Okomentovat