Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Indoevropské, slovanské jazyky a jejich členění

Indoevropské jazyky prošly divergentním vývojem (rozčlenění do mnoha větví); opakem divergentního vývoje je vývoj konvergentní.
Indoevropské jazyky: 1. indické
a) staroindické (védština)
b) novoindické (hindština, cikánština…)
2. íranské (perština, afghánština)
3. albánština + arménština
4. řečtina
a) starořecký jazyk
b) novořecký jazyk
5. italské – latina
a) klasická
b) lidová
6. románština (italština, španělština, portugalština, francouzština, moldavština, rumunština)
ad 6. rétorománština, katalánština
7. germánské (němčina, angličtina, holandština, dánština, islandština, norština, švédština, vlámština)
8. baltské (lotyština, litevština, pruština)
9. keltské (góthština, bójština, irština, velština, skotština)
10. slovanské
  11. vyhynulé (chetitština – rozluštil ji Bedřich Hrozný, tocharština)

Členění slovanských jazyků: a) západní (čeština, slovenština, polština, vyhynulé – horní a dolní lužická srbština, pomořanština)
b) východní (ruština, běloruština, ukrajinština)
c) jižní (srbština, chorvatština, slovinština, makedonština, bulharština)

________________________________________

Praslovanština – první jazyk Slovanů, který vznikl asi 2000 př.n.l. v oblasti mezi řekami Odra a Dněpr
– znaky: ultrakrátké samohlásky (liché od konce zanikly, sudé se proměnily na samohlásky), nosovky (změnily se na samohlásky), duál (dvojné číslo), pohyblivý přízvuk, 7. pádů, vid, 2 jednoduché minulé časy (aorist, imperfektum)…
– ve dvou podobách: azbuka a latinka

Staroslověnština – první slovanský spisovný jazyk (literární), jehož tvůrci byli Cyril a Metoděj (863), základem bylo bulharsko makedonské nářečí.
– hlaholice (základem byla malá písmena řecké abecedy), cyrilice (zjednodušená hlaholice, vznikla z ní azbuka)

Žádné komentáře:

Okomentovat