Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Středověká literatura - 5. až 15.stol.

- formují se první národní a státní útvary => národní jazyky a vznikají první písemné památky
- celý středověk křesťanství – z toho vycházelo společenské myšlení, morálka a názory na umění => svět je neměnný, založený na určitých principech, které musí člověk dodržovat
- největší autoritou byla Bible
- rozvoj románského a gotického slohu

Literatura v církevním prostředí
- církev hlavní nositelka vzdělání a kultury – střediska = kláštery, církevní školy
- první památky – náboženské texty, hlavní hrdina je světec – vzdělaný, ušlechtilý.
- nejdůležitější žánry – legendy o životě svatých, duchovní písně k obřadům, modlitby
- literatura psaná ručně, orientace na první písmena tzv. iniciály – literatura psaná latinsky.

Světská literatura v národních jazycích
a) určená šlechtě – hrdinské a rytířské eposy (antické vzory)

Anglie
Beowulf
- staroanglický hrdinský epos, vychází z nejstarších pověstí germánských národů
- hrůzostrašný děj
- ponaučení – spojení pohanství, antiky i náboženství
- Beowulf přemohl obludu Grendela

Francie
Písně o činu (Chansons de geste)
- cyklus starofrancouzských lidových eposů
- královský cyklus – postava Karla Velikého a jeho družiny => Píseň o Rollandovi – různá dobrodružství

Německo
Píseň o Nibelunzích
- ze staré germánské mytologie – hlavní hrdina rytíř Siegfried - hrdinské skutky
- hlavní motiv = láska, zrada, boj o moc, statečnost a oddanost
Východní Slované
Slovo o pluku Igorově
- epos pochází z historické události o tažení knížete Igora proti kmenům Polovci

Jižní Slované
Junácké zpěvy
- hrdinský epos
Rusko - byliny
Ilja Muromec a Slavík Loupežník
- o porušení slibu
Dvorské(rytířské)  eposy
Francie
Tristan a Izolda
- původně lidová pověst o síle lásky, oblíbená, přepracovávaná, Tristan – statečný rytíř
Anglie
O králi Artušovi a jeho družině
- vychází z keltské pověstí – hlavní hrdina král Artuš, různá dobrodružství např. hledání svatého grálu
Španělsko
Píseň o Cidovi
- veršovaná romance – hlavní postava rytíř Cid – historická postava – o jeho životě a skutcích

Dvorská(kurtoazní) lyrika
courtois = dvorský, dvorný, ušlechtilý, oddaný
- 12. - 14.stol., milost. poezie, základ „rytířský kult ženy”, rytíř bezmezně miluje ženu z vyšší společnosti (láska platonická)
- autoři - básníci a zpěváci v jedné osobě, potulní rytíři, hráli na lyru:
Francie – trubadúři
sever Francie – truvéři
Německo – minnesängři
později – žakéři, žertéři, žongléři
zjemnění jazyka =>nové básnické útvary
a) alba (svítáníčko) – skladba o loučení milenců za úsvitu
b) pastorela ( pastýř. milost. píseň)
c) epistola (píseň formou milost. dopisu)
d) kansóna (píseň, stará, lyric., básn. forma, složená z 5-10 stejně stavěných strof)
příklad dvor. lyriky: Dřevo sě listem odieva


b) určená měšťanstvu
zábavný, komický charakter:
a) fabliaux[fablijo]- epický žánr, rozvoj ve Francii, krátká, veršovaná, komická povídka, vychází ze slov. hříčky nebo anekdoty, skoro vždy se vysmívá nějaké hlouposti, př. Román o lišákovi
b) zvířecí epos- epický útvar blízký bajce, veršovaný, komický účinek, vzletná slova, malicherný námět, vysmívá se hloupostem
c) středověké drama- světské drama vzniká z náboženských her, původně hrány v kostelech a chrámech, později se vytratil svět. námět, hrány na tržištích, apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat