Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Česky psaná literatura (doba vrcholného středověku)

Vedle duchovní literatury se rozvíjela i světská literatura, vliv německé literatury. Někteří autoři ještě používají latinu.
a) latinská tvorba
Petr Žitavský – Zbraslavská kronika (do roku 1338, napsána mravně, po Kosmově kronice nejzdařilejší dílo)
Legendy
- Vita Major (o sv. Prokopovi)
- Jakub de Voragine – Legenda Aurea (Pasionál)
b) česká tvorba
- duchovní: - duchovní lyrika: Kunhutina modlitba, Buoh náš všemohúcí
- spor (filozofický žánr): Spor duše s tělem (zda za lidské hříchy může tělo nebo duše)
- legendy: O sv. Jiří (postava rytíře)
- světská: - Alexandreida
- první český veršovaný epos (rytířský), dílo je anonymní (1310), 9 000 veršů (1/3 se dochovala)
- čerpání z latinské předlohy, kterou napsal francouzský básník Qualter Castellionský
- líčí život a skutky Alexandra Velikého (4. st. př.n.l.) + doba posledních Přemyslovců (Alexandr je líčen jako ideál středověkého panovníka – Přemysl Otakar II.)
- kritika měšťanů a poddaných (autor zřejmě z vyšší šlechty), kritika rozpínavosti cizinců v Čechách
- Dalimilova kronika
- první česká kronika – veršovaná (konec 13. století), autor neznámý (označení – Tomáš Pěšina z Čechorodu)
- kritika vyšší (cizí) šlechty, zastání se poddaných, inspirace: Kosmova kronika, staroslověnské období, legendy…
- např. kapitola. O selské kněžně Boženě (protiněmecký postoj)
- společenské a politické období 1. poloviny 14. století: - období vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků
- rozvoj kultury i hospodářství
- rozvíjí se gotika
- tendence: - demokratizace (zpřístupnění širokým vrstvám)
- zesvětštění + laicizace
- literatura doby Karlovy (1346 – 1378)
- Karel IV. - za jeho vlády největší rozkvět, ke konci vlády první hospodářské a politické problémy
- velmi vzdělaný (5 jazyků)
- v roce 1348 založil Karlovu Univerzitu (nejstarší středoevropská univerzita)
- KU – teologická, právnická, lékařská a artistická (později filozofická) fakulta; Karolinum (původně kolej)
- dopisoval si s F. Petrarkou (renesance)
- díla (především latinsky): - Vita Caroli (vlastní životopis)
- Korunovační řád (právnické dílo)
- Karlův zákoník (Majestat Carolina)
- Legenda o sv. Václavu (latinsky)
- legendy: - Život sv. Kateřiny
- o královské dceři Kateřině, která přijala křesťanství a zasnoubila se Kristu, pro svou víru umučena; psáno vyšším stylem
- sv. Kateřina = patronka artistické fakulty UK
- Legenda o sv. Prokopu
- z latinské předlohy Vita Major
- o zakladateli sázavského kláštera, psáno lidovým jazykem, přístupné širokým vrstvám
- próza s duchovní tematikou: - Gesta Romanorum (římské povídky)
- Olomoucké povídky (používáno při kázání)
- drama: - Mastičkář  (zábavný charakter, výsměch šarlatánství; z původně náboženské hry O třech Mariích)
- literatura filozofická: - Tkadleček (úvahy o dobru a zlu)
- veršovaná rytířská epika: - Tristan a Izalda (český překlad)
- Trojánská kronika (próza o Trojské válce, 1. česká tištěná kniha – 1468, prvotisky = inkunábule)
- O Šifrídovi a Bruncvíkovi
- didaktická literatura (překlady a úpravy Ezopových bajek):
- O lišce a džbánu
- Smil Flaška z Pardubic - Rada otce synovi (jak má žít mladý šlechtic)
- Nová rada (alegorické dílo)
- Svár vody s vínem
- lyrika: - dvorská – Závišova píseň
- milostná – Jměj se dobře, srdéčko; Andělíku rozkochaný
- žákovská (vaganti = potulní studenti) – Makarónské verše (latinské i české verše), Zanechme učení, Detrimentum pacior (Trpím bolestí), Píseň veselé chudiny
- satiry: - studentské – Podkoní a žák (hádka sluhy a studenta, o to, kdo se má lépe – bez rozšeření)
- měšťanské – Hradecký rukopis (autor měšťan kritizuje měšťany)
- Desatero kázanie božie (parafráze Desatera, autor na straně chudých)
- Satiry o řemeslnících a konšelích (kritika měšťanů, použití hovorové češtiny)
- cestopisy: - Marco Polo – Million
- Vavřinec z Březové – Mandeville (fantazie)
- odborná literatura: - Mistr Klaret – Slovník (zachycení slovní zásoby)

Žádné komentáře:

Okomentovat