Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Baroko, česká pobělohorská literatura, klasicismus a osvícenství

BAROKO
-          17. – 18. století
-          barocco – italsky původně perla nepravidelného tvaru, nejdříve užíváno hanlivě
-          doba proti reformaci – doba nepokojů a válek; je to epocha literatury, výtvarnictví, hudby
-          vznik v 17. století v Itálii – vynikly hlavně Portugalci a Holanďani
-          přetrvává poznávání, učení, smyslnost
-          znaky baroka:  - nedůvěra v pozemský život, základem je pocit marnosti a pomíjivosti – viz války atd.
                                    - barokní člověk se cítí nejistý a proto se upíná k věcem nadpozemským a mysticismu
- skutečnost se nezobrazuje přímo, ale v různých symbolech a alegoriích, čímž se snaží vyjádřit autor vnitřní pocity
- fantazie a víra převládá nad rozumem – posiluje se pozice latin. církve a absolutistické moci
- smyslnost a splynutí duše s bohem
- dalším znakem jsou kontrasty a především konkrétnost – vše líčeno naturalisticky
-          existuje jednodušší odnož baroka – lidové baroko – rozvoj lidové slovesnosti a pololidové formy, rozvoj duchovních a světských písní
-          manýrismus – 16. / 17. století – přechodné období mezi renesancí a barokem; snaha o dokonalost formy, preciznost
-          barokní malířství – bohatost barev, šerosvit, nepřesné tvary a barvy, renesanční perspektiva je nahrazena iluzí nekonečného prostoru – Rembrandt von Rijn, Paulus Petrus Rebeus (Vlám), Caravaggio, Reni (Vraždění jehňátek), Karel Škréta, Petr Brandl, Ján Kupecký
-          sochařství – Matyáš Braun
-          hudba – Händl, Bach, Mysliveček, Ryba
-          architektura – přetrvávají konstrukční prvky, velmi zdobné, ornamentální průniky, stavby geometrických forem, oblouky, zvlnění, kopule, nekonečnosti a velkoleposti (mramor a zlato), mohutné stavby s vynikající akustikou, morové sloupy

Baroko v evropské literatuře

-          žánry – aktualizace středověké literatury (legendy, duchovní písně, traktáty, eposy, reflexivní lyrika), používání symbolů, alegorií…

Žádné komentáře:

Okomentovat