Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) domácí proud – oficiální literatura českého baroka; domácí tvorbu cenzurovali jezuité – vycházelo to, co bylo katolicky zaměřeno – postupně dochází k úpadku české literatury; rozvoj školství

2) domácí proud – oficiální literatura českého baroka; domácí tvorbu cenzurovali jezuité – vycházelo to, co bylo katolicky zaměřeno – postupně dochází k úpadku české literatury; rozvoj školství
Antonín Koniáš
- páter jezuitů, velmi vzdělaný
- podílel se na ničení českých knih – sám ale nějaké knihy zachránil
- vytvořil seznam knih ke spálení – index (Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající)
Literární tvorba
- píší se středověké žánry (kazatelství, duchovní lyrika, postila…)
Duchovní lyrika (poezie)
Bedřich Bridel
- básník a misionář
- dílo: Co Bůh? Člověk?
- sbírka náboženské lyriky zdůrazňující velikost boha a necitnost člověka
Felix Kadlinský
- dílo: Zdoroslavíček v kratochvilném hájičku postavený
- překlad německého jezuity (Fridrich von Spee); katolická poezie – opěvování přírody
Adam Michna z Otradovic
- z Jindřichova Hradce
- varhaník, skladatel, básník
- dílo: Česká mariánská muzika
- některé písně zlidověly (koleda – Chtíc, aby spal)
Loutna česká
Dějepisectví
Bohuslav Balbín
- jezuitský kněz – zastával se pokrokových názorů
- těžce nesl úpadek českého národa a literatury
- dílo: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého
- typ jazykové obrany, zdůraznění práva národa na rozvoj svého jazyka
- kritika šlechty a církve – germanizace
- dílo vyšlo až v době Národního obrození (1775) a stalo se vzorem obrany podobného typu
Učené Čechy
- latinsky, o literárních a kulturních dějinách Čech
Tomáš Pěšina z Čechorodu
- Balbínův žák
- Dalimilova kronika (Kronika tak řečeného Dalimila)
- dílo: Předchůdce Moravopisu
- latinsky, dějiny Moravy
Jan František Beckovský
- přepracoval kroniku Václava Hájka z Libočan a vydal ji pod názvem – Poselkyně starých příběhův českých
Jezuité vydali své přepracování bible – Svatováclavská bible (nahradila Bibli Kralickou; zdůraznění důležitosti náboženského života).
Puristé (purus = čistý) – vzdělanci kritizující používání cizích slov, snažili se češtinu očistit. Byli označování“brusiči“ jazyka. (př. nosočistoplena…)
Václav Matěj Šteyer
- dílo: Brus jazyka českého
Václav Jan Rosa
- dílo: Čechořečnost

Žádné komentáře:

Okomentovat