Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OSVÍCENSTVÍ - rozvíjí se v 18. století; absolutismus – krize

OSVÍCENSTVÍ
- rozvíjí se v 18. století; absolutismus – krize
- ve Francii a Anglii vzniká nová ideologie – osvícenství (ideologie)
- odpovídá potřebám měšťanů a projevuje se v celkovém postoji k životu, částečně v umění a literatuře
- je to přechodné období mezi klasicismem a romantismem
- znaky: - víra v rozum – racionalismus – zdůraznění vědeckých poznatků
- důraz na cit
- zdůrazňování svobody umělce – odmítání pevného řádu a dosavadních tendencí
- návrat k přírodě, lidové slovesnosti – upřednostňován venkovský způsob života – čistý člověk – harmonie
- dějinný optimismus – víra v sílu vzdělaného a rozumného jedince, který je schopný změnit dějiny k lepšímu
- důležité je šíření vzdělanosti, myšlení a jednání
Francie
Voltaire – Francois Marie-Arouet (voltér – arue) (1694 – 1778)
- velmi všestranný – filosof (racionalista), historik, politik, spisovatel, novinář – překládal ho K. H. Borovský
- přesvědčen o rovnosti si všech lidí
- zdůrazňoval náboženskou snášenlivost, svobodu myšlení, slova a nápravu očekával od vzdělaného a osvíceného panovníka
- často pronásledován – církev, šlechta
- dílo: Candide neboli Optimismus (kandid)
- osvícenský filosofický román, Candide mravně dokonalý, čistý – putuje světem a prožívá často negativní pocity – hrůzný svět, v podstatě hledá štěstí
- založeno na protikladu (optimismus / pesimismus)
Zaira, Brutus (dramata)
- obhajování demokracie
Charles Louis Montesquieu (monteskijo) (1689 – 1755)
- spisovatel, filosof, kritik doby
- dílo: Duch zákonů
- odborné dílo, ve kterém vysvětluje vznik zákonů na základě přirozených příčin (podnebí, bohatství – přírodní atd.)
Perské listy
- 1. francouzský osvícenský román
- satira tehdejších poměrů – psáno formou dopisů, které si píše Uzbek se svým přítelem – cestovali do Evropy
Encyklopedisté
Denis Diderot (didro) (1713 – 1784)
- filosof i prozaik
- stál v čele encyklopedistů
- dílo: Jeptiška
- román v dopisech, hlavní hrdinkou je dívka, která musela vstoupit a žít v klášteře
Jakub Fatalista
- dílo založené na rozhovorech pána se sluhou
Další encyklopedisté
D’Alamber (dalambér) – matematik a fyzik
Voltaire
Jean Jacque Rousseau
Anglie
Daniel Dafoe (1660 – 1731)
- dílo: Robinson Crusoe
- dobrodružný román, kde se prolíná fantazie a realita
- námět – ztroskotání, hrdina se ocitá na opuštěném ostrově, kde zvládá přírodní a fyzikální zákony
- díky racionalitě Robinson přežije
- někdy se hovoří již o počátku realismu v anglické literatuře
Jonathan Swift (1667 – 1745)
- dílo: Gulliverovy cesty
- román, který je satirický i utopický
- vymyšlený cestopis, ve kterém se setkává hrdina s různými civilizacemi a lidmi
- skrytá kritika poměrů v Anglii – snaha vytvořit ideální společnost

Žádné komentáře:

Okomentovat