Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870)

- je blízký Čelakovskému – inspirace lidovou slovesností
- pocházel ze staré písmácké rodiny – studoval práva, filozofii
- přítel Palackého, zastával protichůdné názory s Máchou
- sbíral lidovou slovesnost (slovanskou) – básně, pohádky – vydával starší českou literaturu, překládal z ruštiny kroniky
- básník
- dílo: Prostonárodní české písně a říkadla
Pohádky
Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských
- v pohádkách se snažil o dávné představy lidí o životě, velká váha k symbolům, jazykově pohádky upravoval
Kytice z pověstí národních
- sbírka, která vyšla roku 1853
- básně mají nejčastěji formu balad – původně vycházely časopisecky (11) – dokladem lidí v dávných dobách – inspirace v lidových pohádkách, pověstech či legendách
- motivy – střet člověka s přírodou, víra v nadpřirozené síly, vztahy mezi lidmi (matka a dítě), vina a trest – Erben se domnívá, že člověk se dopouští viny – tragický konec
- básně – Vodník, Zlatý kolovrat, Záhořovo lože, Holoubek, Věštkyně (předpověď lepších časů pro český národ), Poklad (Velký pátek – otevírají se poklady – matka nechala dítě v jeskyni)
- jazykové prostředky – blízké lidovým prostředkům (stručnost, názornost) – inspirovali se později mnozí umělci


Žádné komentáře:

Okomentovat