Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Itálie Torquato Tasso (1544 – 1595)

Itálie
Torquato Tasso (1544 – 1595)
- básník
- dílo: Osvobozený Jeruzalém
- autor líčí obléhání a dobytí Jeruzaléma křesťanským vojskem
Španělsko
Calderón de la Barca (1600 – 1681)
- dramatik
- dílo: Život je sen
- ukovanému princi se podaří zvítězit nad temnými stránky své povahy – vše je jen zdání
Anglie
John Milton (1608 – 1674)
- básník
- dílo: Ztracený ráj
- anglický epos s biblickým námětem – 2 plány
Německo
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621 – 1676)
- prozaik
- dílo: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus
- v 1. osobě; dějištěm je Německo rozvrácené 30-letou válkouČeská pobělohorská literatura
- 1620 – bitva na Bílé hoře (neúspěch), důsledky porážky – u moci Habsburkové, kteří nechali popravit účastníky stavovského povstání (21.6.1621) – majetek šlechty zkonfiskován
- rekotalizace – jezuité (zakladatelem Ignát z Loyoly) byli proti pozemskému životu – jiné náboženství než katolické byli prohlášeny za kacířské – emigrace do zahraničí
- téměř necelých 200 let nebyl rozvoj umění, kultury atd. – NO
- 3 proudy: 1) emigrantský (J. Á. Komenský)
2) domácí (= oficiální tvorba baroka – B. Balbín)
3) lidový a pololidový (ÚLS)

Žádné komentáře:

Okomentovat