Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Poruchy chování

Tímto oborem se zabývá etopedie.

Dělení poruch chování:
-    podle stupně společenské nebezpečnosti
-    podle věku
-    podle převládající složky osobnosti
-    u dětí se syndromem LMD

Poruchy podle stupně nebezpečnosti:
-    disociální chování (nespolečenské, nepřiměřené,… lži)- jedná se o vzdorovitost až neposlušnost
-    asociální chování (v rozporu se společenskou morálkou- drogy, apod. Hlavně ubližuje sám sobě)- jedná se i o alkoholismus, gamblerství, toxikomanii,…
-    antisociální chování (protispolečenské jednání- loupeže, sexuální poruchy, vandalství, vraždy,…)
 Zařazení některých projevů není někdy zcela jednoznačné.

Poruchy z hlediska věku:
-    za děti jsou považovány osoby od 6- 15ti let
-    do 15ti let nejsou trestně odpovědné

Poruchy podle převládající složky osobnosti:
-    osoby neurotické (vychováme si ho sami doma)
-    osoby psychopedické (narodí se s tím)
-    osoby sociálně nepřizpůsobitelné (bezdomovci, bývalí trestanci,..)
-    osoby se sníženými rozumovými schopnostmi (obnažování se na veřejnosti)

Poruchy se syndromem LMD:
-    musí jim člověk věnovat dostatečnou péči, aby se z nich nestali asociálové

Školská zařízení pro ÚV a OV (ústavní výchova, ochranná výchova)

Rozhodnutí soudu
Předběžné opatření

Diagnostický ústav ÚV a OV

Dětský domov ÚV             Dětský domov se školou    Výchovný ústav
Rodinného typu         ÚV rodinného typu               ÚV a OV

Do ÚV chodí děti, co se jim rodina zabila a oni jsou sami.
Do OV chodí děti, které mají problémy se zákonem.

Diagnostický ústav – úkoly
-    diagnostické
-    vzdělávací
-    terapeutické
-    navrhuje děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče