Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomické systémy (zvykový, příkazový, tržní).

Pro rozlišení jednotlivých systémů musíme odpovídat na otázky: co a kolik vyrábět, jak vyrábět a pro koho. Rozlišujeme ekonomické systémy:
1. zvykový
2. příkazový
3. tržní

Zvykový systém – historicky nejstarší ekonomické uspořádání, které bylo založeno na kmenových vztazích a dělbě práce uvnitř malé skupiny. Produkce je nízká a stačí pouze k tomu, aby se lidé uživili. Je založen na tradicích dané země a na silně zakořeněných zvycích. Každý pracoval podle svých schopností a podíl na vyrobených statcích byl rozdělen podle potřeb. Dnes je tento systém málo obvyklý. Setkáváme se s ním u primitivních národů a indiánských kmenů např. v Africe, Jižní Americe a Austrálii.

Příkazový systém – je charakteristický především pro země, které se vydaly cestou budování socialismu, zejména v nedemokratických společnostech nebo v mimořádných situacích (války, hospodářské krize). Systém je založen na direktivních příkazech relativně úzké skupiny lidí ve společnosti, která subjektivně rozhoduje o základních ekonomických otázkách (politická strana, monopolní politické vedení společnosti). Jde v podstatě o podobu závazného plánu. Plánem tak bylo stanoveno, co a jaké množství se má vyrábět, jaké technologie se mají použít a jejich rozdělování. Většina zemí tento systém opustila a přechází také k tržní ekonomice (bývalé sovětské státy, Kambodža, Čína).

Tržní systém – rozhoduje systém cen, zisků a ztrát. Jednotliví výrobci a spotřebitelé (domácnosti, firmy, stát) jsou propojeni trhem a tržními zákony jsou řešeny základní ekonomické otázky. Trh je tedy místem, kde se setkává poptávka s nabídkou a utváří se cena zboží – v tržím systému je vše řízenou tržním mechanismem. Výhodou tržního systému je fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí (neviditelná ruka trhu), ale nevýhodou je, že nejsme schopni řešit procesy přerozdělování (nemocní, důchodci) a případy selhání trhu (monopoly).
- trh
o trh místní (postupně vznikající konkurenční vztahy)
o trh národní (trhy překonaly svoji územní odloučenost – dělba práce, vývoj výrobních sil)
o trh světový (vzájemné propojování národních trhů na základě Export x import)

Žádné komentáře:

Okomentovat