Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cíle v makroekonomii.

Cíle lze z časového hlediska rozdělit na krátkodobé (týdny až měsíce) a dlouhodobé (rok až pět let). Z hlediska významu tyto cíle dělíme na hlavní a vedlejší (dílčí), které vedou k zajištění cíle hlavního.

Obecně mohou být cíle hospodářské politiky tříděny:
- ekonomické (např. dosažení určitého tempa hospodářského růstu, stabilita cen, vyrovnaná obchodní a platební bilance se zahraničním)
- sociální (např. snížení nezaměstnanosti, růst příjmů obyvatelstva, zmírňování sociálních rozdílů)
- ekologické (např. zlepšení čistoty vodních toků, likvidace a ukládání odpadů, snižování emisí v ovzduší)

pět cílu:
1) vysoká úroveň a tempo ekonomického růstu
2) vysoká úroveň zaměstnanosti a nízká míra nezaměstnanosti
3) cenová stabilita x nízká míra inflace
4) vyrovnaná platební bilance (např. zahraničního obchodu - dovoz x vývoz)
5) spravedlivé rozdělování důchodů
Dosažení těchto cílů je podřízeno úsilí lidí o dosažení blahobytu, svobody, spravedlnosti pro všechny lidi. Magický č-úhelník představuje soustavu hlavních hospodářsko-politických cílů ekonomie (čím je plocha n-úhelníku větší, tím je stabilizační politika úspěšnější).
K uskutečnění cílů využívá stát různých nástrojů (např. přímo zakazuje nebo omezuje, vyplácí sociální dávky, vybírá daně, půjčuje peníze v bankách atd.)

Žádné komentáře:

Okomentovat