Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hospodářsko-politické nástroje v makroekonomii.

Hospodářská politika státu spočívá ve volbě cílů, strategie a nástrojů k jejich dosažení. Nástroje jsou tedy určeny k tomu, aby sloužili k dosažení cílů v makroekonomii a plnění uvedených funkcí politiky.
- nástroje přímé (přikazuje, zakazuje, omezuje, povoluje a ukládá sankce)
- nástroje nepřímé (informuje, vybírá daně, poskytuje dotace, vyplácí sociální dávky, clo, ovlivňuje půjčování si peněz v bankách atd.)

V rámci hospodářské politiky můžeme rozlišit tyto skupiny nástrojů:
1. právní systém (legislativní proces) – tento bod není vždy zařazen mezi nástroje !
2. monetární systém
3. fiskální politika
4. důchodová a cenová politika
5. zahraničně obchodní politika

Pro každou oblast jsou zpravidla vytvářeny specifické nástroje vhodné k řešení jejích problémů.
Ad1. zákony prochází schválením parlamentu, schválené normy jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů a jsou platné pro všechny a jsou tedy vymezeny pravomoci trestat pachatele danými institucemi (např. při daňových nesrovnalostech finanční úřad, při nedovoleném podnikání živnostenský úřad)
Ad2. základní úlohu hraje centrální banka (Česká národní banka), k udržení stabilní měny používá každá centrální banka své vlastní nástroje – nejčastější je nástroj peněžní nabídka ovlivňovaná nástroji peněžní a úvěrové politiky, která je zaměřena na regulaci úrokových sazeb nebo sledování množství peněz v oběhu (podle kvantitativní rovnice peněz)
Ad3. hlavním nástrojem je státní rozpočet, fiskální politika spočívá v ovlivňování vývoje ekonomiky (státních příjmů a výdajů) prostřednictvím státního rozpočtu, který je navrhován ministerstvem financí a schvalován vládou a parlamentem. Za státní rozpočet odpovídá vláda – příjmy rozpočtu (daně, cla, pojistné sociální zabezpečení) x výdaje rozpočtu (veřejné statky, transfery obyvatel).
Ad4. stabilizační politika - zahrnuje řešení příjmů a výdajů obyvatel a jejich regulace státem, snaží se zabránit mzdové a cenové inflaci. - regulace mezd a regulace cen
Ad5. hlavním nástrojem je tvorba měnového kurzu koruny k zahraničním měnám. Do naší zahraničně obchodní politiky spadají i různá ochranná opatření státu – dovozní a vývozní kvóty, celní sazby.

Žádné komentáře:

Okomentovat