Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Spotřeba, úspory a investice.

- Úspory ekonomického subjektu, ať se jedná o domácnost, firmy nebo celou zemi, jsou definovány jako rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Úspory tak tvoří rozdíl mezi běžným příjmem a běžnými výdaji.
- jsou však nejméně tři důvody, proč lidé spoří. Někteří spoří jen aby se zabezpečili ve stáří, mohli si pořídit vlastní dům, preventivně, jako rezerva před neočekávanými životními situacemi.
Spotřeba – všechny výdaje domácností, které jsou použity na nákup spotřebních statků.
Úspory – domácnosti je nepoužijí ihned ke spotřebě.
- čisté osobní úspory,
- hrubé úspory firem,
- čistý vládní přebytek,
Investice – ekonomická činnost, při níž se subjekt vzdává současné spotřeby s výhledem zvýšení budoucí spotřeby. Hrubé investice se rozlišují na hrubé domácí investice a čisté zahraniční investice. Celkové investice  se skládají z:
- nákupů obytných budov (výstavba nových domů a bytových staveb)
- z investic do továrních budov a zařízení (stroje a technologie)
- z přírůstku zásob
Investice mají dvě základní úlohy a to:
a) ovlivňovat agregátní poptávku a tím i produkt a zaměstnanost a
b) vedou k akumulaci kapitálu tzn., že dlouhodobě vedou k zvyšování potenciálního produktu a podporují ekonomický růst.
Determinanty investic:
1) investice závisí na příjmech, které budou generovány stavem celkové hospodářské aktivity neboli výší a tempem růstu HDP.
2) výši investic velmi ovlivňují také investiční náklady. Tyto náklady zase determinují faktory jako úroková sazba, vládní daně, daňové slevy apod.
3) třetím faktorem určujícím investice je stav očekávání a důvěra firem.
- investice také ovlivňuje vláda, a to prostřednictvím aktivní monetární politiky, daňových programů a obecného zaměření mikroekonomických politik
- národní úspory zahrnují úspory firem, vlády a domácností.

Žádné komentáře:

Okomentovat