Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

CHARKTERISTIKY JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO PŮSOBENÍ

CHARKTERISTIKY JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO PŮSOBENÍ

Hlásání Božího království
Ježíš spíš používá pojem "nebeské království", aby se jako žid vyhnul vyslovení Božího jména. S tímto hlásáním souvisí, že Ježíš vystupoval s autoritou (ne jako vykladač, ale jako ten, který toto království naplňuje). Boží království není záležitostí teritoriální, ale je to Boží vláda v srdci člověka. Přítomnost Božího království se projevuje v Ježíšových skutcích a v jeho hlásání. U Ježíše se objevuje identifikace mezi královstvím a jeho osobou. Vztah mezi Božím královstvím a církví je tak trochu vztahem mezi Kristem a církví - církev by měla být počátkem království, viditelná církev je svátostí přicházejícího království (království je v církvi reálně přítomné, ale vnější znamení, které máme dělat, děláme špatně). Existuje tzv. "královstvícentrizmus" - pokus vrátit se před Velikonoce - tj. určitá obroda křesťanství, vrátit mu původní smysl, tak, jak by to mělo být.
Charakteristiky Ježíšova hlásání Božího království - úryvek Mt 11,4 - 6 (když posílají k Ježíšovi učedníky od Jana, aby se ho zeptali, jestli je pravý Mesiáš); eséni a farizeové čekali, že mesiáš bude fanatik zákona, ale Ježíš hlásá opačné věci (... oko za oko, zub za zub... - ...milujte své nepřátele...); Ježíš říká, že farizeové a zákoníci nejsou lepší než ostatní lidé, tím pádem se dotkl jejich pýchy. Ježíšův vztah k ženám - jednal s nimi dobře, po svém vzkříšení se zjeví nejprve ženám; Marie poslouchá, jak Ježíš učí, zatímco Marta obsluhuje.
Ježíš se poslán, aby naplnil zvěst SZ, jeho poslání má univerzální rozsah (ze své lásky nevylučuje nikoho). Ježíš ustanovuje 12 apoštolů (prorocké gesto) = 12 izraelských kmenů. Ale z těchto zůstaly jen 2 (ostatní byly rozptýleny mezi pohany). Ježíš přišel shromáždit rozptýlené z Izraele. Ježíš se vydává za všechny.
Otázka, zde přišel Ježíš příliš brzo nebo příliš pozdě - v prvním okamžiku, kdy je lidstvo schopno vytvořit univerzální církev, vstupuje na zem vtělené Slovo. Bůh čekal, až k tomu člověk dospěje.
Shrnutí:
1/ Ježíš je poslaný k židům
2/ univerzalizmus je přesah nad přísliby SZ (láska Kristova zahrnuje všechny)
3/ prorocké gesto - vyvolení 12 (znovu shromáždění dětí Izraele)
4/ za mnohé a za všechny - Mk 10,45 - výklad 1 Tim 2,3 - 6
5/ vtělení bylo tehdy, když bylo možné vytvořit univerzální církev

Žádné komentáře:

Okomentovat