Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ježíš jako prostředník

Ježíš jako prostředník
1/ Ježíš spasil všechny, spása  pro všechny - 1 Tim 2,3 - 6
2/ Bůh chce spásu všech lidí
3/ Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi - Ježíš (v něm mají všechny mediace vyvrcholení a také své plné vysvětlení; vše se sbíhá v jediném prostředníku, kterým je člověk Ježíš)
V Ježíši se naplňují starozákonní mediace (prostřednictví). Plnost je v Kristu, ostatní jsou pouze participacemi - všechny tyto kategorie (kněz, král, prorok,…) musíme posuzovat podle Krista.
Spása nemůže být skrze zákon. Kdyby to platilo, tak by prostředník mezi Bohem a lidmi byla tóra a Kristus by byl pod zákonem - nebyl by spasitel, ale 1 z proroků (spor o obřízku - obřezaný totiž vyznával, že tóra je prostředník). Ježíš je spasitel on sám, ne učení, které přinesl. V ostatních náboženstvích jsou představitelé hlasatelé učení, které vede ke spáse.

Ježíš a mesiášské naděje v judaismu jeho doby
Ježíšovi současníci si představovali mesiáše jako toho, kdo uspořádá vztahy mezi lidmi a bude jednat podle zákona. Když králové, kněží, proroci… nenaplňovali očekávání lidí, proto lidé čekali nějakého mesiáše, který by tato očekávání naplnil. Nikdo neočekával trpícího mesiáše.

Mesiášské naděje u různých skupin
1/ saduceové - uznávali jen 5 knih Mojžíšových, na mesiáše nečekali, nepřáli si ho, protože byli vládnoucí třída; v mesiáše nevěřili, měli v ruce chrám
2/ farizeové - měli v ruce synagogy; přebírali očekávání lidu, sami toto očekávání rozněcovali; čekali mesiáše jako fanatika zákona, který bude zákon prosazovat
3/ lid - čekali jako mesiáše toho, kdo je osvobodí od Římanů
4/ zéloti - čekali mesiáše jako osvoboditele, ale chtěli jeho příchod uspíšit povstáním
5/ eséni - byli v opozici k saduceům; čekali 3 spasitele - nejdříve mesiáše proroka, pak krále (dát do pořádku Římany), pak kněze (očištění kultu v chrámě)
6/ helénističtí židé - promítali do sebe všechny tyto naděje

Žádné komentáře:

Okomentovat