Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kristologie Janova evangelia

Kristologie Janova evangelia
Jan dostává od otců název teolog. U Jana není o pokušení na poušti, o křtu; kříž není znamení ponížení, ale povýšení. DS není zbožšťujícím principem, ale má zjevovat, kdo Ježíš je (...Jan viděl sestupovat DS na Ježíše...). Zbožšťující princip je Slovo, prolog u J je vrcholem novozákonní kristologie. Život Ježíše je sestupem, smrt na kříži je výstupem (návratem k Otci). Janovo evangelium je evangeliem Slova, které se stalo tělem. Je zde použito titulů: Slovo, Beránek. Je zde také řeč o pravdě (být z pravdy = plnit Boží vůli); také ukázán Ježíš jako král. Titul Beránek (v aramejštině zní podobně jako služebník) - u J umírá Ježíš v tu chvíli, když se v chrámě zabíjejí obětní beránci.

Kristologie Pavlových listů
Typické Pavlovské tituly jsou Kristus a Pán; o předvelikonočním Ježíši se u Pavla nic neříká, důležité je, že Ježíš je u Otce a působí v církvi. Kristologie je velice spjata se soteriologií. Typicky Pavlovské (kristologie spjata se soteriologií) chybí v hymnu na Krista: Filip 2,6 - 11 (důležitý hymnus z hlediska kristologie) - jsou spory, jestli to napsal Pavel nebo ne.
Kristologické pasáže u Pavla: Řím 8; Filip 2; 1 Kor 1
Tři etapy kristologie u svatého Pavla:
1/ v listech Soluňanům -Kristovo vzkříšení a paruzie
2/ Gal; Řím; 1 Kor; 2 Kor - spor o ospravedlnění (jestli se dochází k ospravedlnění skrze zákon nebo skrze Krista); Boží působení skrze Krista; Bůh smiřuje se sebou svět skrze Krista ; Kristus je víc než zákon; Kristus je nový Adam; učení o dědičné vině; Ježíš je reprezentantem Boha před lidmi a lidí před Bohem; Duch Boží je Duch Kristův (vyznání Kristova Božství - Řím 8,9 - 10)
3/ Ef; Filip; Kol - ustupuje do pozadí eschatologie; objevuje se tajemství Krista, jak působí v církvi

Kristologie knihy Zjevení
Inspirací této knihy je ze SZ druhá část knihy Daniel. Zde se jedná o kristologii oslaveného Pána, jak působí v dějinách a jako bude působit v budoucnu. Tituly jsou použity: Slovo, Beránek (Zj 5,1 - 14 - Beránek otvírá knihu se 7 pečetěmi - knihu můžeme chápat jako Zjevení, symbolizuje to ukřižovaného Krista jako vrchol Zjevení), Alfa a Omega.

Žádné komentáře:

Okomentovat