Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ZÁKLADNÍ KAMENY KRISTOLOGICKÉ REFLEXE

ZÁKLADNÍ KAMENY KRISTOLOGICKÉ REFLEXE

Tajemství vtělení
Nejjasněji popisuje Jan (Slovo se stalo tělem). Svoboda kontradiktionis – je to svoboda, kterou má Bůh (svoboda udělat nebo neudělat, vtělit se nebo nevtělit). Člověk může teprve až se vtělení stane, vyvozovat = odhalovat tajemství. Člověk nemůže nějak vyvozovat, že se vtělení stane. Bůh je svobodný. Pokud by vtělení byla nutnost, pak by se vtělení mohlo počítat třeba podle vzorce → Bůh by pak byl věc, protože by neměl svobodu.
Bůh je svobodný → kde je svoboda, tam je láska. Vtělení je záležitostí svobody. Vtělení lze chápat jako:
1/ úkon vtělení – lidství vstupuje do Slova (spojení lidství se Slovem)
2/ stávání se člověkem – toto se završuje na kříži; Ježíš přijímá všechny existenciální skutečnosti lidství
Vtělení je absolutně největší Boží akcí navenek (nemůže být nic většího).

Vtělení jako zjevení a dar vnitrobožské lásky člověku
Ježíš je zjevitelem Trojice; všechny úkony Trojice navenek jsou společné celé Trojice. Ježíš se jako jediný z Trojice vtělil (Bůh se sklonil (synkatabázis) svobodně k člověku).
Jan jako jediný hovoří o Ježíšově těle jako o sarx (ostatní tělo nazývají soma). Tímto sarx Jan míní celého člověka, ale podtrhuje zranitelnost. Se sarx je spojená otázka: může Bůh trpět? Bůh netrpí jako člověk a na druhé straně, když řekněme, že Bůh netrpí → že je necitelný → že je bez lásky. Co s tím?
Člověk trpí, protože musí, ale bůh trpí, protože chce (bolest je reálná) → není to proti Boží svobodě. Bůh chce milovat člověka a ví, že s tím je spojeno utrpení. Bůh „spolutrpí“ s člověkem. Boží přirozenost není vystavena utrpení, ale Boží osoba, když chce, tak může trpět → Bůh spolutrpí s námi.

Vztah mezi imanentní a ekonomickou Trojicí
Osoba Ježíše Krista je neviditelná a zjevuje se nám v jeho lidství. Lidství ve vztahu k osobě Slova je svátostným tajemstvím. Ježíš Kristus je prasvátost. Ekonomická trojice je svátostí imanentní Trojice → Ježíš Kristus je svátostí imanentní Trojice.

Vhodnost vtělení osoba Ježíše Krista
Svatý Tomáš Akvinský říká, že pokud se vtělila osoba Syna, mohla se vtělit i jiná osoba (Boží svoboda). Mohla se vtělit i jiná osoba, ale pokud by to byla jiná osoba než Syn, pak by musel být jiný řád stvoření.
Vtělení Slova jako dílo celé Trojice – kde je jeden z Trojice, tam jsou i zbývající dva → kde je vtělení Syna, tam musí být i ostatní dvě osoby (Duch svatý, Otec).

Žádné komentáře:

Okomentovat