Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ježíšovo narození z panny Argumenty pro panenské početí:

Ježíšovo narození z panny
Argumenty pro panenské početí:
1/ nikde v NZ evangelista nepíše, že Josef je otcem Ježíše – když je to tam někde napsáno, tak je to proto, že to říkali jiní.
2/ panenské početí nebylo vymyšleno, protože to bylo pro tehdejší lidi nepřijatelné → důvody přijetí panenského početí jako reality.
Maria zviditelňuje mateřské rysy první božské osoby (Otce). Boží synovství nezávisí, jak byla počata jeho lidská přirozenost.

Panenství Panny Marie
Před porodem – Ježíš nemá lidského otce; je uvedeno o tomto panenství v Písmě
Při porodu – když dáme místo panenství neporušenost (panenství znamená neporušenost); když Bůh vezme někoho do svých rukou, tak jej neporuší, ale posvětí)
Po porodu –záležitost toho, že Panna Maria neměla další děti a že nežila s Josefem manželský život

Dvě podoby kenoze Ježíše Krista
Text Filip 2,6 – 11 – mentalita Ježíše ukazuje na charakteristiky vtěleného Slova. Kenoze – Ježíš jako člověk se ponížil, zmařil, zřekl se sám sebe, dal prostor Bohu.
Bůh nechce být milován pro svou moc, vznešenost, sílu…, ale chce být milován (milovatelný) jako osoba. Proto přichází na tento svět jako člověk („obléká si obyčejné lidské šaty“) – neztrácí svoje božství, ale lidé mají možnost milovat Boha jako osobu. Ježíš se stal chudým, abychom jej mohli milovat, ale také, abychom pro něj mohli něco udělat (Bůh dal tím pádem člověku „práci“) → z Ježíšovy chudoby člověk zbohatl.
Kenoze: Filip 2,6 – 8
Inkarnace: J 1,14

Pojem osoba
Osoba není věc; společné charakteristiky osoby: osoba je ten, kdo jedná (přirozenost je to, skrze co je jednáno); osobu vnímám jako vlastní JÁ (ale osoba je i když si člověk sám sebe neuvědomuje – bezvědomí při autohavárii – to by pak nebyla osoba).
Definice osoby:
1/ Boetiova – Osoba je individuální podstata rozumové přirozenosti.
2/ Definice používaná v teologii – Osoba je subsistující vztah.
Osoba je nepředatelná (nemůžu osobu nikomu dát); přirozenost je předatelná.

Žádné komentáře:

Okomentovat