Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Buddha vyložil svoje pojetí správného života vedoucího ke spáse, vyslovil 5 základních příkazů:

Buddha vyložil svoje pojetí správného života vedoucího ke spáse, vyslovil 5 základních příkazů:
1) nezabíjej živé
2) neber, co ti nedávají
3) nemluv nepravdu
4) nepij opojné nápoje
5) nebuď necudný

Těchto 5 příkazů má blízko ke křesťanství. Buddha např. řekl ,,Překonávej hněv srdečností, zlo dobrem... Nikdy nevymizí ze světa nenávist nenávistí, nenávist přemáhá jen láska!,,
Příbuznost s Kristovým učením je dána tím, že oba se v zásadě obracejí ke všem lidem bez rozdílu kasty, stavu, národnosti apod. To znamená, že obě náboženství vyjadřují všelidské hodnoty a mravní normy.
Pro křesťanství je posvátný text Starý a Nový zákon a osoba Ježíše Krista. Pro buddhisty je to Tripitaka, neboli tři koše. Tento buddhistický kánon o třech částech, shromáždila po Buddhově odchodu skupina mnichů. Nejstarší soubor posvátných textů se skládá ze dvou hlav: Vinaje a Sútry. K těmto dvoum hlavám se přidal Abhidharma a později z nich byl vytvořen trojdílný kánon Tripitaka.
Buddhisté kladou větší důraz na meditaci. Avšak v buddhismu rozlišujeme dvě základní formy modlitby: profétickou a mystickou modlitbu. Pro křesťany je modlitba důležitá, pomocí ní se obracejí přímo k Bohu.

Literatura:
1) KUNG, Hanz; BECHERT, Heinz. Křesťasntví a Buddhismus. Praha: Vyšehrad, 1997.

Žádné komentáře:

Okomentovat