Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Předpovědi utrpení Ježíš jako člověk nevěděl, jakou smrtí zemře

Předpovědi utrpení
Ježíš jako člověk nevěděl, jakou smrtí zemře. V podstatě připadalo v úvahu buď ukamenování nebo ukřižování. V Getsemanech už věděl, jakou smrtí zemře – ukřižování. Ježíšova opuštěnost na kříži byla tou nejtěžší a poslední zkouškou. Výrok „Bože můj, proč jsi mě opustil“ není výrok bez naděje, ale je v něm naděje v Boží zásah.
Opuštěnost na kříži – neznamená rozdělení Trojice, Otec nemůže opustit Syna; obrazem Boha Otce v hodině smrti na kříži (Ježíše) je Abraham, který vede syna Izáka na horu Moria. První osoba – Otec – mlčí, Maria pod křížem také mlčí. Otec mlčí ne kvůli hněvu nebo roztržce se Synem, Otec mlčením ustupuje, aby se Syn mohl projevit, pak také Syn mlčí v sobotu (v hrobě), aby se Otec mohl projevit.

Sestup do pekel
Vtělení nikdy nekončí ani ne smrtí. Osoba Slova zakouší stav smrti (tělo zůstává spojeno s osobou Slova).
Sestoupení do pekel – 1/ Ježíšova vláda je univerzální (jak pro lidi ve světě, tak i pro lidi v záhrobí), 2/ Ježíš sestupuje do podsvětí (stav smrti – vyvede zemřelé do jeho života, vládne i v podsvětí), 3/ Je přítomný ve smrti (Ježíš se ujímá vlády nad smrtí).

Ježíšovo Nanebevstoupení
Znamená ukončení Ježíšova veřejného zjevování po 40 dní. Ježíše zastínil oblak, který symbolizuje Boží přítomnost. Ježíš vstupuje do plnosti slávy i s tělem. Nanebevstoupení není záležitostí lokální.

Žádné komentáře:

Okomentovat