Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Husitství

3.Husitství-14s.počátek,stav církve(odpustky,majetek,přepich).Církev-ztráta důvěry(lidi i šlechta)-reformátoři. John Wyclifa(překlad bibl.,odpustky,papež není bož.pův.).Reforma-češi ano,němci ne-Dekret Kutnoh. –hlasovací právo na univerzitách.Jan Hus(1370-1415)“o církvi,dcerka,postila,výklad viery,desatera a páteře“.Kázal česky,rektor.Upálen-do rýna.Husitství-kalich-pod obojí.Husitský sněm-4pražské artikuly – svoboda káz.,příjmání z kalicha,církvi zabav.majet,spravedl.tresti smrt.hříchů.1419-1.pražská defenestrace.Umírnění/radikálové.1419-1.kříž.výprava proti husit.1420-bitvy:Sudoměře,Vítkova, Vyšehrad.2.Kříž výprava-Žatec-vyhnáni.4.a5.kříž.výprava také poražena.1434-b.u Lipan.Albrecht 2 – Ladislav Pohrobek-Jiří z Poděbrad.Význ.osobn.-Petr Chelčický-předchůdce Jednoty bratrské-uznávají jen bibli.
3.Původ totalit-Arendtová-popularita vůdců;masa;propaganda;země s velkým počtem obyvatel; lhostejnost;nedostatek normálních soc.vztahů.Nacismus.Komunismus.VFR.                           
3.Věcná a nevěcná argum.-Věcná- předpokládá společný zájem jako spol.základ a spol.východisko uvažování a hodnocení.Jasnost, průhlednost,skuteč.věcná,k tématu.Argumenty,logika.Není nutná manipul.a intriky.Nevěcná- tam kde není spol.zájem.Argumentace probíhá tím,naco bude daný přesvědčovaný člověk slyšet.Poslanec. Působení na sobectví a ješitnost.Musí příjmout,nechce li se dostat do konfliktu s vlastními principy. Nejde o logiku ale o zapůsob.na posluchače.Argumentace klackem.Soucit.Útok na protistranu.Útěk.
3.Základní tendence-Populace narůstá-problém-voda,potrava,nemoci,vzdělanost,energ.zdroje, suroviny.Důvod-přelidnění.Z 6 na 7 miliard-za 10 let.Důvod nárůstu-technologie,medicína.Předtím velká natalita ale i mortalita.Zvláště země 3.světa.Nerovnoměrné rozložení.Většinou sever.polokoule, u moří a oceánů.Většinou do 200m.n.m.Charakteristika obyvatel.-evr.,sev.amer,bývalá sssr-ženy. Rozvojové země spíš chlapci. Liší se i věkem-podle území a možností státu.
3.Umění-nemá přesně dané hranice,mnoho úhlů pohledu(historický,estetický…).To co bylo dříve pragmatické,nyní umění. Produkt lidské činnosti.Má ukojit potřeby.Hodnota.Umění a:krása;realita;emoce;hodnota;norma.Kýč.
3.Komenský-„Brána jaz.otevř.““Labyrint…“Pansofia,Panpedia.Fil.evrop.a svět.formátu.vizionář.Není osvícenec,hluboce věřící.Podléhá chiliasmu.Zbožnost-argumentem k humanitě.Geocentrismus. „Všenáprava věcí lidských“-odzbrojení,uspořád.evr.,“esperanto“.Navaz.-Aristot.-člověk je svou přiroz. dobrý.V závěti mecenáše.