Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Závady motoriky, lokomoce, praxie a laterality

U dětí s těmito problémy se vyskytuje např.:
-    Neúhledný písemný a kresebný projev
-    Značná neobratnost v sebeobsluze
-    Výrazná manuální nezručnost
-    Velká neobratnost v tělocviku
-    Časté úrazy, poranění

9.    Sociální zanedbanost

Dítě s touto dificilitou se projevuje:
-    Těžkosti s učením, výukové nedostatky, ač je normálně rozumově nadané, těžko chápe výklad nové látky pro velké mezery v učivu, malou slovní zásobu, poruchy vývoje řeči, nedostatky v osobní hygieně, opožděný somatický vývoj.

10.    Subnorma intelektových schopností. Oligofrenie.

Dítě s podprůměrnými rozumovými schopnostmi má často těžkosti v učení, dosahuje podprůměrných výsledků ve výuce, ač vyvíjí značné úsilí, neučí se racionálně, má nezřídka negativní vztah ke škole a k učení.
-    Nezná přesný význam běžných pojmů, je nechápavé, má sklon k mechanickému učení, novou látku chápe pomaleji a těžkopádněji než spolužáci.
-    Zdá se být přetížené,
-    duševně vyčerpané
-    Mívá sníženou sebedůvěru
-    Bývá pasivně negativistické,
-    Má málo rozvinutou abstrakční schopnost
Tato skupina zahrnuje děti s lehčím mentálním deficitem, ale také jedince s postižením těžkým, že může hraničit s perspektivou plné invalidity a života v ústavu sociální péče.

11.    Maladaptivní profesní a studijní orientace

Za maladaptivní profesní a studijní orientaci považujeme, když žák projevuje:
-    Vysokou nerozhodnost v tom, jaké povolání nebo školu si má vybrat
-    Neadekvátní a nereálná volba povolání
-    Neangažovanost při volbě povolání
-    Pasivita, lhostejnost k vlastní budoucnosti

Literatura:

1.    Auger, M.-T., Boucharlat, Ch. Učitel a problémový žák, Praha, Portál 2005, 1. vydání, 121 stran, ISBN 80-7178-907-0
2.    Kohoutek, Rudolf. Základy užité psychologie, Brno, Akademické nakladatelství Cerm 2002, 1. Vydání, 544 stran, ISBN 80-214-2203-3

2.    PROBLÉMOVÝ ŽÁK – vlastnosti problémových dětí

KDO JE PROBLÉMOVÉ DÍTĚ?
Problémové děti jsou normální děti, které jsou mimořádně emocionální, vytrvalé, citlivé, vnímavé a neochotné ke změně ve srovnání s druhými dětmi. Tyto vlastnosti mají všechny děti, ale problémové děti je mají v mnohem větší míře.
Problémové děti jsou jako míčky v bedně plné kuliček. Když ostatní děti vyskakují půl metru, problémové dítě skáče až ke stropu.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Každé problémové dítě je jiné, a přesto existují určité vlastnosti, z nichž je zřetelně patrná jejich mimořádnost. Ne všechny problémové děti budou mít všech pět následujících vlastností, ale každé jich bude mít dost na to, aby se jimi vyčlenilo z davu.

1.    EMOCIONÁLNOST
Hlučného, dramatického typu problémových dětí si všimnete nejsnáze. Ty nepláčou, ale vřískají. Mají velmi hlasitý projev, když si hrají, když se smějí a když se sprchují, zpívají z plných plic, dokud nádrž s teplou vodou není prázdná.
Ale tiché, soustředěné děti mohou být také problémové. Zhodnotí každou situaci, než do ní vstoupí, a vytvoří si strategii po každý svůj krok; jejich emocionálnost je zaměřena spíše dovnitř než ven.

Ale ať už je jejich emocionálnost zaměřena dovnitř, nebo ven, reakce problémových dětí jsou vždycky silné. Střední cesta pro ně neexistuje. Nikdy nefňukají, řvou. Vběhnou do pokoje se smíchem a výskáním a za půl minuty vybíhají rozzuřené. Jejich záchvaty vzteku jsou nekontrolovatelné a dlouhé.

2.    VYTRVALOST
Pokud je nějaká myšlenka nebo činnost zaujme, problémové děti se do ni doslova zakousnou. Upnou se na ni, směřují ke svému cíli a nechtějí se od ní odtrhnout. Odpoutat jejich pozornost je nadlidský úkol. Rády diskutují a nebojí se prosazovat svůj názor.

3.    CITLIVOST
Problémové děti jsou vysoce citlivé. Pohotově reagují na nejnepatrnější zvuky, pachy, vizuální a hmatové vjemy nebo změny nálad. Uprostřed davu jsou rychle zahlceny přívalem podnětů. Projít s nimi nákupním střediskem nebo tržištěm, absolvovat dlouhou bohoslužbu nebo rodinnou sešlost, aniž by dostaly záchvat pláče, je skutečný úspěch. Oblékat je znamená užít si své peklo. Jedna kazová nitka nebo jiná nepravidelnost tkaniny mohou znamenat, že je do těch šatů nedostanete.
Zachytí každý záchvěv a každou emoci, včetně vašich pocitů. Řeknou Vám, že máte špatný den, dřív než si to sami stačíte uvědomit, a ještě budou za vás protivné a nevrlé.

4.    VNÍMAVOST
Pošlete je do jejich pokoje, aby se oblékly, a nestane se tak. Cestou je něco zaujme-třeba reklama v televizi a zapomenou, že se měly jít oblékat. Může trvat i deset minut, než je dostanete z domu do auta. Všimnou si všeho-kapky oleje, bílého peříčka v ptačím hnízdě, rosy v pavučině. Často jsou obviňovány, že neposlouchají.
5.    PŘIZPŮSOBIVOST
Problémové děti nesnášejí změnu. Nemají rády překvapení a nedokážou snadno přecházet od jedné činnosti nebo myšlenky ke druhé. Pokud jim řeknete, že budou k večeři párky, ať vás ani nenapadne, že byste je místo toho mohli vzít večer do restaurace. I kdyby to byla jejich oblíbená restaurace, řeknou Vám: „Ne, já chci párky.“
Přizpůsobit se změně, jakékoliv změně, je pro ně těžké: přestat si hrát a jít obědvat, měnit šatník v různých ročních obdobích, spát u babičky místo doma, nastoupit do auta a vystoupit z auta. Všechny tyto činnosti mohou u špatně přizpůsobivých problémových dětí vyvolat konflikt.
I když každé problémové dítě je jedinečné, většina z nich jsou mimořádně emocionální, vytrvalí, citliví, vnímaví jedinci, kteří nemají rádi změnu.

 Mnozí z nich, ale ne všichni, mají ještě čtyři další charakteristické vlastnosti navíc: osobnostní rysy.

6.    PRAVIDELNOST
Pro rodiče problémového dítěte je každodenní hádankou, kdy půjde jejich dítě spát nebo kdy bude jíst, protože tohle dítě se nenaučí dodržovat pravidelný režim. Ať se mu snažíte denní program změnit nebo přizpůsobit jakkoli, nebude ho dodržovat. Nerušený osmihodinový spánek je pro vás jen vzdálenou vzpomínkou z dob před jeho narozením.

7.    ENERGIE
Ne všechny problémové děti jsou horolezci a artisté. Ale všechny mají sklon neustále vyvíjet nějakou aktivitu- rozebírat věci, všechno prozkoumávat a vytvářet něco nového- a to od chvíle, kdy se probudí, až do okamžiku, kdy konečně usnou. I když se může zdát, že jednají „divoce“, jejich energie je obvykle zaměřena k určitému cíli a smyslu.
Ne všechny děti mají vysokou hladinu energie, avšak u těch, co ji mají, je to často první, čeho si rodiče všimnou.

Např:
Dvoutýdenní dítě se „přeplazilo“ přes celou manželskou postel a málem spadlo na zem, kdyby ho na poslední chvíli jeho otec nezachytil.
Nebo dítě, které ještě v děloze kopalo tak silně, že dokázalo mačkat klapky psacího stroje, k němuž byla matka přitisknuta břichem.

8.    PRVNÍ REAKCE
Pro mnoho problémových dětí je typický rychlý odklon od všeho nového. Jakákoliv neznámá myšlenka, věc, oblast nebo osoba se může setkat s rezolutním odmítnutím. Potřebují čas „na zahřátí“, než jsou připraveny něco přijmout.

9.    NÁLADA
Některé problémové děti berou svět velmi vážně. Jsou analytické, rozebírají své zkušenosti, hledají chyby a navrhují změny. Usmívají se málo a zřídka a mohou mít sklon k pláči.

Tyto čtyři doplňkové vlastnosti (číslo 6 – 9) nejsou vlastní všem problémovým dětem, ale má-li vaše dítě některou z nich, budete potřebovat hodně odvahy. Nejen že žijete s dítětem, které je mimořádné, ale zároveň je váš život plně absorbován dítětem, které má spoustu energie, málo spí, vyjadřuje silný odpor k novým situacím a věcem a jen zřídka vás odmění úsměvem. Nezoufejte, i tyto děti Vám dokážou dát něco nádherného.

Do jisté míry mají tyto vlastnosti všechny děti, ale problémové děti se liší tím, že mají všeho víc. Avšak to neznamená, že by byly hyperaktivní. Hyperaktivní děti nedokážou svou pozornost ani energii soustředit k určitému cíli, i kdyby chtěly. Chování problémových dětí je normální lidské chování, nejde o žádnou poruchu.