Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezinárod.org.-OSN

15.Mezinárod.org.-OSN-192,členů(skor.celý svět).45-SanFrancisco(50států včetněČSR)-náhrada Spol. národů.Sídlo-NewY.Valné shromáždění.Výkon.org.-rada bezpečnosti(č,f,r,usa,vb-stálí+10).;ekon.a soc.rada;poručenská r; soud.dvůr;sekret.Gener.tajemník.Rada evropy-mezivlád.org.46zemí;Pro všechny evr.země-lidská práva,svobod,práv.stát,demokr.50-úmluva-lid.práva a svobod.Obse.ČR-93. NATO-49-washing.sml.,bezpečí.demokracie-reakce na povál.situaci.Utok na 1=na všechny.čr-99. Varšavská sml.-55,východní blok,sssr a satelity.Upevnění moci nad satelity.RVHP-obchod.org., ovl. ekonomik soc.států moskvou.-reakce na EHS a Marshal.49-bulh,čsr,mad,pol,rum,sssr,pak dal.End-91. EU-27,92-sml.o EU(Maastricht).
15.Normalizace-po okupaci varšavská vojska neodešla.Začlo období vměšování do čs vnitř.záležitostí. Podepsána sml.o dočasném pobytu vojsk.Protestní akce.viz.ot.14.-vyvrcholilo odstoupením Dubčeka a nástupem Husáka-kámoš moskvy.´21.8.49-poslední demonstrace.Mnoho lidí žilo s 2 názory.Junák, sokol-zrušen.Reálný socialismus.Charta77-Havel,patočka,hájek,Svobodná evropa,Hlas Ameriky. 69-rozdělení na českou a sl.federat.rep.-skončila až 25.11.92.
15.Fromm-člověk-produktivní,tvořivá bytost.Důležitá je svoboda.Je dán svou přirozeností ale i výchovou.Vztah k ostatním a přírodě.Humanismus-nejvyšší hodnotou je člověk.Autoritářství. Člověk nemá rozhodovat za druhé a sám se rozhodovat.Jedinečnost člověka.Vliv rodičů na vývoj dítěte. Rozum,práce,kritické myšlení.Autoritativní/humanist.svědomí.-může mít oboje.
15.Vítěz bere vše-pokud zvítězí v jednom sporu,má tendence mít pocit,že je tomu tak u všeho co tvrdí.I to co s tím nesouvisí.Fanatismus,bezohledn.Při diskusi-jen prokázané je bráno jako dokázané.
15.České estet.myšl.-představit.NO-spíše etikou než est.Palacký-vliv kanta, začal budovat vlastní filos.systém.Zároveň řeší est.“Krásnověda“-poukazuje na různé estet.myšlení podle zemí-řecko-itálie-franc-angl-něm.Předpoklad vývoje.Estet.asie nebere v potaz(převažuje cit). Palacký-rozum.Humanita-jen za pomoci umění,estet.,vzdělanosti.František M.Klácel-ladinství, výchova mladých dívek k estet..Tyrš-sokol-ne jen tělocvičný ale i estetický.Otokar Zich-(19-20s.) nejvýznam.estetik-hudba,dramatic.umění.“Estet.dram.umění“.Boh.Brouk-modernistická estetika.
15.Soudobá fil.- Marie Bayerová-filosofka,zabívala se fil.19.s.,Bolzanem,Husserl.Egon Bondy-zabíval se ontologií(jsoucno,bytí).Marxista.-kritik kapital.Nedostud.gymn.Bohém.Znal se s Teiglem,Kalandrou ,Hrabal.“Židovská jména“-zvolil si žid.pseudonim-proti antisemit.Žil na hraně zákona.Sní o revoluci a snadném zbohatnutí.Zájem o fil.-FF UK.Začíná publik.ve velkých časopis.“Otázka bytí a exist.“Píše pro plastic people.Bojuje proti reálnému soc.Nestotožň.se ani se situací po 89-levicová hnutí.Nejoreg. a nejkontroverz.filosof.Zemřel-07.Pro uchopení jsoucna-není třeba bůh.Erazím Kohák-(1933) Václav Bělohradský-(44)spojuje postmoder.stanovisko s přesvědčením, že konflikty naší doby lze řešit překonáním vlády ideologie jako mýtu.Řeší jak prosadit fil.v mediál.věku.Pavel Barša-sociální vědec.