Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Počátky f.čs.státu

1.Počátky f.čs.státu-slované-zmínky u antiků(venety,anty).Od 5.stol.-půda,potrava.3větve.Hedvábná cesta-obchody,byzancké i francké.Patriarchát-stařeš.,vojvod.,kníž.Avarové-spojení do Sámova ř. Nábož.-polyteist.,animisticko-demonist.,živli,oběti,šamanismus,žehem,popelnice,mohyly.Perun,Veles ,Svarog.Studánky,vody,louky.Od 8.s.-proniká křesť.-zákony,normy-ne oběti,msty,monogamie.Kult. rozvoj.baziliky,rotundy.Nejprve příjm.vyšší vrstvy.Nejstarš.-Žuraň,mohyla,langobard.,5s.Kostrov. pohřbívání.VM-845-křest.14cz knížat.Rastislav-Michal3-pomoc-864-C+M.880-mor.arcibiskupství.
1.Psycholog.a soc.biolog…-lidská přirozenost,člověk-potřebuje vnější svět.Reprodukce.Rozum. Evoluce.Člověk by v přírodě těžko přežil.Společnost-ochrana,ekon.,cit.Hierarchie ve skupině. Složitost soužití-jsme rozdílní ale měli bysme být rovni.Největší problém-vláda čl.nad člověkem. Role rodičů. Cíle evoluce-1.získat potravu2.nestát se potravou3.reprodukce.Wilson-sociolog.-společenství lidí x zvířat (včely).Čím je to způsobeno-evolucí.Člověk-slabí ale má rozum,dovoluje žít ve skupině-náročné. Agresivita podle W.není vrozená-kontraprodukt. Komunikace-verbální/neverbální.Natalita. Altruismus-u včel ano,u člověka ne-jen“něco na oplátku“.Prosociál.chování.-zjištné/nezjištné.
1.Formulace-dříve k ovlivň.jednání-hrubá síla.Kulturní vývoj-slova.Argumentace-pouze tam, kde je rovnost.Řecko-ale jen svob.muži.Peithó.Přemlouvání,přesvědčování.Ovlivň.člověka člověkem- persuase.Důležitá je dobrovolnost.Ne psych.manipulace.Nábož.-křesť.-misije.Ty a já – není soudce.
1.Země jako jedinečné prostř.-vznik-4,6mld.let.Správná hmotnost-gravitace.Voda.Atmosféra, vzdálenost od Slunce-teplota.To vedlo ke vzniku života-evoluce.Roj meteoritů-ohřívání povrchu, chemické prvky.Vývoj-od ještěrů k dominanci savců.Teplota-pohyb vody v přírodě.Žár zemského jádra.Nakloněná osa-změna ročních období(vliv na člověka).Dnes čl.aktiv.přetváří-ekol.problémy.
1.Vznik-starořečtina-Aisthétikos-už v antice-co je krása.18.stol-součást filosofie.Baumgarten-„Estet.“. Věda o povaze,příčinách,zákonitostech a významu estet.jevů a činností čl. Co je krásné?Co je umění? Formování světa na zákl.krásy.Podmínky,hodnocení.Kategorie-krás.x šered.,trag.x kom.,vzneš.x všed., vážno x banál.Dnes-estetično.Estet.-i mimouměl.výtvory-příroda.
1.Počátky Č.F.-dovozová,během NO-praktické myšl.spíš etika.19.st.-zbavit se dovozu-nové myšl. na zákl.staroslov.pověstí,pořekadel.1.výskyt-C+M-2.pol.9s.-kultura a teor.-křesť,latina-umě,věda,fil. Univerzity1348-Karlova-logika,Aristot..Komenský.Za Karla4-Bartol.z Chlumce-hádanky, populár.a naučnou did.liter.Mravní ponauč.Tomáš.Š.zeŠtít.-„Řeči besední“,křesť.morál,v češtině, neakademický scholastik.Odmítá Arist.log.-sází na intuici,cit-hlavní důkaz-zjevení,důkaz nebrat(blíž člověku) Jan Hus- nositel Češství,proti odpust.,Církev-morální.Realista,konzerv.teoretik,Záchrana církve-jen když se napraví.Husitství-války,vnitřní spory.Táborité-radikál.,fanatici,-skonání věků,boží bojovníci-krvavá očista-Boží plán.Kněz nemá výsadní postavení.Chelčický-hus.současník,sympatiz.husitst.,nevysvěcen, částečně vzdělaný-latin.neumí.“O trojím lidu;O církvi svaté;Postila;Siť viery“.Pacifista.kritik.spol. odmítá radikalismus.Rolníci,měsťané,kupci-nemravní-inklinují k bezbožnosti-musí exist.stát a právo. Důležitost vzdělání(/radikálové-odmítali vzdělání-není třeba j.knihy než Bible).Jednota bratrská-vzděl.